07.12.2020 / Deneme

..

Birbirini bağlayan,

Birbirini koparan,

Bazen de çarpıştıran yollar…

Sahi yollar ne kadar etkili,

Hayat üzerinde?

Yollar üzerinde ne vardı?

İnsanlar yollarda ne arıyordu?

-Yaşam

yaşam üzerine şiir

Yollar insanı nereye ulaştırır?

İnsan hep merak etti mi,

Yolun karşı tarafını?

Bulunduğu yolda adım aldı mı?

Aldığı adımlar ulaştırdı mı,

Hüzne, acıya, sevince, mutluluğa,

Huzura, aşka?..

Adım aldı mı da merak ediyor,

Yolun karşı tarafını?

Bulunduğu yol çiçek açmaz mı?

Yağmurla birlikte çamur…

Çamurla birlikte çiçek büyümez mi?

çamur ve çiçek

Bir gün yollarımız,

Yolun karşı tarafıyla bağlanır.

Bağlantıyı koparır.

Belki de çarpıştırıp,

Bizleri yok eder…