Bilgisayar Kuşakları

11.02.2022 / Bilim / Teknoloji / Eğitim

Ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar bilgisayarlar, başka hiçbir teknolojide görülmeyen hızlı bir gelişim göstermiştir.

Bilgisayar Kuşakları

Bu gelişimi, bilgisayarların potansiyeli ve getirdiği yenilikler ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu açıdan bilgisayarların gelişim süreçlerini sınıflayan dört farklı bilgisayar kuşağından söz edilebilir.

Birinci Kuşak Bilgisayarlar

İlk elektronik bilgisayarlardır. Vakumlu tüpler (lambalar) kullanılarak üretilen bu bilgisayarlar oldukça büyük boyutlara sahiptiler ve çok fazla enerji ihtiyacı duyan yapıları vardır. Yüksek düzeyli enerji tüketimi ve lamba kullanımı bu bilgisayarların aşırı ısınma problemi yaşamasına neden olmaktadır. Bu problemi gidermek için etkin soğutma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

Birinci kuşak bilgisayarlar bugün ki anlamda istenildiği zaman elde edilebilen bir yapıda değildiler. Bu bilgisayarlar kullanılacakları yerde üretilmektedir. Her bilgisayar kendine özgü özelliklere ve programlara sahipti. Bu açıdan üretilmeleri uzun zaman alan ve oldukça pahalı olan bu bilgisayarlar sadece kendilerine özgü yazılımlar ile çalışabilmekteydi. Birinci kuşak bilgisayarları, bilgisayarın elektronik yapısını ve kullandığı makine dilini bilen uzmanlardan başkaları kullanamıyordu.

İkinci Kuşak Bilgisayarlar

Transistör teknolojisinin bulunması ve elektronik alanındaki diğer teknolojik gelişmeler, ikinci kuşak bilgisayarların üretilmesini sağlamıştır. Transistörler, vakumlu tüplerin yerini almış ve bilgisayarların daha hızlı çalışmasına, boyutlarının azalmasına ve ısı probleminin daha az yaşanmasına imkân tanımışlardır.

İkinci kuşak bilgisayarlar, üzerlerinde işlem yaptıkları verileri saklayabilecek manyetik ortamlara sahiptirler. Bu sayede bilgisayarların çalışması için gerekli bilgiler ve bilgisayarların üretmiş olduğu yeni bilgiler manyetik ortamlarda saklanabilmiştir. Bilgisayarların bellek yapısının olması, üzerlerinde programla dillerinin kullanımına imkân tanımıştır. Bu sayede bilgisayarlar standart yapıya sahip programlama dilleri üzerinden idare edilebilir olmuş ve daha yaygın kullanıcı kitlesine hitap eder hale gelmişlerdir. İkinci kuşak bilgisayarlarda önce çıkan bir diğer yenilik de işletim sistemleridir. İşletim sistemleri, bilgisayarın özelliklerini kullanabilmek için arayüz oluşturan ve kullanıcı ile donanım arasında iletişimi sağlayan yazılımlardır. İşletim sistemleri ile birlikte bilgisayarlar daha kolay kullanılabilir bir yapıya kavuşmuştur.

Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar

Entegre devrelerin üretimi ile transistörlerin etkisi azalmış ve yüzlerce transistörün yapacağı işi çok daha küçük boyutlu entegre devreler çok daha hızlı yerine getirebilir hale gelmiştir. Entegre devrelerin yer aldığı üçüncü kuşak bilgisayarlar, yarı iletkenlerin kullanımları ile daha hızlı, güçlü ve küçük boyutla hale gelmiştir. Üçüncü kuşak bilgisayarlarda birden fazla işlemin aynı zamanda yapılabilmesine imkân veren zaman paylaşımı anlayışı ortaya çıkmıştır. Üçüncü kuşak bilgisayarların ortaya koymuş olduğu yenilikler ve çoklu işlem yapabilme kapasiteleri yaygınlaşmalarında etkili olmuştur.

Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar

Günümüzdeki bilgisayar teknolojisinin de bulunduğu dördüncü kuşak, mikroişlemci teknolojisi üzerine kurulmuştur. Mikro işlemciler, dördüncü kuşak bilgisayarların en temel bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarın yapması gereken tüm işlemleri organize eden ve aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirmesine imkân tanıyan yapısı ile bilgisayarları çok daha kullanışlı ve işlevsel hale getirmiştir. Mikro işlemciler bilgisayarların daha küçük boyutlara ulaşmalarını sağlarken işlem kapasitesi, hız ve kullanılabilirlik açısından çok daha iyi hale getirmiştir. Bilgisayarların yapısında ve boyutlarında meydana gelen değişiklikler onları her ortamda kullanılabilir hale getirmiş, evlerimize hatta ceplerimize sığacak formlarda her an ihtiyaç duyduğumuz cihazlara dönüştürmüştür. Bununla birlikte bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler devam etmektedir. Özellikle yazılım teknolojisindeki gelişmeler ve yapay zekâ gibi farklı anlayışlar gelecekte bilgisayar teknolojisinin çok farklı formlara ve boyutlara ulaşacağını göstermektedir.