Ercüment Behzat Lav Kimdir?

25.11.2021 / Biyografi / Kültür / Sanat

Babasının divan şiirine merakı ile şiire yönelen Türk şair ve yazar Ercüment Behzat Lav, 15 Kasım 1903 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Ercüment Behzat Lav Kimdir?

Topçu subayı olan babasının görevi gereği ilköğrenim ve ortaokul eğitimini çeşitli okullarda tamamlamak zorunda kalır. Erken yaşta, şimdiki adı İstanbul Erkek Lisesi olan İstanbul Sultanisi’nde oyunculuk çalışmalarına adım atar.

Okuldan mezun olduktan sonra Vatan Gazetesi’nde çalışır. Daha sonra Türkçe öğretmenliği yapar. Tiyatroya ilgisi devam ettiği için Yeni Sahne’nin sınavlarına girer ve kazanır. Burada sahneye konulan bir oyunda rol alamaz. Reşat Nuri’nin desteği ile Darülbedayi’ye geçer.

Tiyatroculuğa böylelikle adım attıktan sonra 1921 senesinde Almanya’ya gider. Burada müzik konservatuarı ve tiyatro akademisine devam eden Ercüment Behzat Lav, 1925 senesinde Darülbedayi’ye geçerek tiyatro ve sinema eserlerinde rol alır. 1930 senesinde Ertuğrul Sadi ile birlikte ömrü çok uzun olmayan Türk Akademi Tiyatrosu’nu kurar. Tiyatroculuğu sürdürür iken Vakit ve Akşam gazetelerinde de çalışır.

1935 senesinde ise şimdiki adı basın Enformasyon Müdürlüğü olan Matbuat-ı Umumiye sınavını kazanır. 1935 ve 1947 seneleri arasında Ankara’da bulunmuş aynı zamanda Ankara Radyosu’nda spikerlik yapar. 1947 senesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katılan ünlü şair, 1950 yılında İstanbul Konservatuarı’nda tiyatro ve bale bölümünü kurar. 1962 senesinde emekliye ayrıldıktan sonra şiir yazmaya devam eder ve kitapları yayınlanır. 1984 yılında İstanbul’da vefat eder.

Yazmış olduğu ilk şiir Servet-i Fünun Dergisi’nde yayınlanır. Toplumcu gerçekçi akımı, toplumun problemlerini ve bu problemlere duyarlılığı benimseyerek geleneksel olanı kabullenmediğini, açık bir dille okura eserlerinde hissettirir.  1931 senesinde çıkan S.O.S. şiiri bu akımın güzel örneklerindendir. Altın Gazap, Karagöz Step’te yazdığı tiyatro eserlerindendir. Şiirlerinde alışılagelmişin dışında serbest nazım kullanmıştır.

Yıllar var ki biz biz olmaktan çıktık

Konuşamamaktan yazamamaktan

Ya da başka türlü konuşup başka türlü yazmaktan.

Türk şair, oyuncu ve yazar Ercüment Behzat Lav kimdir