Fiziksel Antropoloji ve Alt Alanları

04.04.2022 / Eğitim / Genel

Fiziksel antropoloji insanoğlunun fiziksel gelişimini ve evrimini inceler. Yani insanın biyolojik gelişmesinin tarihiyle ilgilidir.

Fiziksel Antropoloji ve Alt Alanları

İnsanın insan olabilmek için geçirdiği aşamaları ele alır. Çeşitli insanların fiziksel özelliklerini inceler. İnsan ırklarını, insanın doğuştan modern hele gelinceye kadar geçirdiği biyo fizyolojik değişiklik ve aşamaları ve ırk karışımlarını ele alır. Irkların karşılaştırılması ve ırk ilişkileri belli başlı konularıdır.

Antropoloji insan biyolojisinin araştırılmasıdır; fakat sadece bunu konu edinmez. Önceki nesillerden kalan fosilleri, dünyanın başlangıçtaki nüfusu boyunca çeşitli genlerin dağılımını, gen mirasının mekanizmasını, farklı bölgelerdeki insanların şekil ve renk farklılığını ya da insanların ve yakın akrabalarının davranış özelliklerini inceler.