İkinci Kuşak Haklar

25.12.2020 / Eğitim / Genel

Klasik hakların anayasalarla güvence altına alındığı Avrupa ülkelerinde insanlar yoksulluk nedeniyle haklarından faydalanamıyordu.

İkinci Kuşak Haklar

İnsanların bu haklardan faydalanabilmeleri için özgür ve serbest olmalarının yeterli olmadığı zamanla anlaşılmıştır. Sanayi Devrimi sürecinde ortaya çıkan işçi sınıfının, sınıflar arası eşitsizliklere gösterdiği tepkiler sonucunda kazanılan sosyal ve ekonomik nitelikli haklar ikinci kuşak hakları kapsamaktadır.

İkinci kuşak hakların büyük çoğunluğu devlete bir hizmet sunma görevi yükleyen haklardır. Bu nedenle bu hakların gerçekleştirilmeleri, devletlere büyük maddi sıkıntılar yaşatabilmektedir.

1848 yılında ilan edilen Fransız Anayasası, ikinci kuşak hakların pozitif hukuka geçişi açısından oldukça önemlidir. Ardından 1919 Alman Cumhuriyeti (Weimar) Anayasası, sosyal ve ekonomik haklara yer veren ikinci önemli anayasa olmuştur.

Başlıca İkinci Kuşak Haklar

  • Çalışma hakkı
  • Sendika kurma hakkı
  • Grev ve toplu sözleşme hakkı
  • Dinlenme hakkı
  • Sosyal güvenlik hakkı
  • Eğitim ve öğretim hakkı
  • Sağlık hakkı
  • Konut hakkı

İkinci kuşak haklar, anayasamızda Temel Haklar ve Ödevler bölümünde "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" olarak düzenlenmiştir.