Haftada Neden Yedi Gün Vardır?

06.07.2023 / Eğitim / Genel

Ay, Dünya’nın çevresini yaklaşık 28 günde döner ve bu sürede dört farklı görünüş edinir. 28'i 4'e bölersek 7 gün, yani bir hafta buluruz.

Haftada Neden Yedi Gün Vardır?

Haftanın yedi güne bölünüşü bize Keldanilerden gelmedir. İbraniler bu bölünüşe mistik bir anlam ekleyerek “Dünya ilk altı günde yaratıldı, yedinci gün dinlenmeye ayrıldı” demişlerdir.

Roma imparatoru Augustus saltanat sürdüğü sırada hafta kesin olarak benimsendi ve her güne bir tanrının adı verildi ki bu, bugün dahi biraz değişmiş olmakla birlikte, yabancı dillerdeki gün adlarında görülmektedir.