Yazılı İletişim Araçları

12.06.2023 / Eğitim / Genel

Yazılı İletişim Araçları

Örgüt bünyesindeki yazılı iletişim araçları gazete, dergi, broşür, kitapçık ve afiş şeklinde sıralanmaktadır.

Gazete

Örgütlerin bünyesinde çıkarılan gazeteler, çalışanlar için önemli bir haber kaynağıdır. Günlük veya haftalık olarak çıkarılan gazetelerde kurum içi haberlere yer verilmekte, kurumla ilgili yaşanan gelişim ve değişimler konusunda çalışanlar haberdar edilmektedir.

Örgüt tarafından çıkarılan gazetelerde kurum içerisinde gerçekleşen yeni atamalar, yeni şubelerin açılışı, imzalanan anlaşmalar, örgüt çalışanlarının terfileri, emeklikleri gibi tüm konuları kapsayan geniş bir haber metni yer almaktadır.

Örgüt, yayınlandığı gazetelere kurum içerisinde bilgi akışını sağlamış olmaktadır. Örgüt içerisinde bilgi akışı sağlanmadığında dedikodu adı verilen kaynaksız haber paylaşımı gerçekleşebilmektedir. Bu haber paylaşımlarına karşılık örgüt herhangi bir karşılık vermediğinde, çalışanlar dedikodular üzerinden kuruma yönelik ön yargıda bulunabilmekte ve hatta kurumu eleştirme noktasına gelebilmektedir.

Örgüt tarafından çıkarılan gazeteler, kurum içerisinde çıkan asılsız haberlerin ortadan kalkmasını ve gerçeklerin çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Çalışanlar gazeteler üzerinden paylaşılan haberler sayesinde, kurum içerisinde oluşan dedikodulara itibar ememeye başlamaktadır.

Gazetenin çalışanlar tarafından okunabilmesini sağlamak için çalışanları ilgilendiren haberlere sık sık yer verilmesi gerekmektedir. Nitekim çalışanları ilgilendirmeyen haberlerin yer aldığı bir örgüt gazetesi, çalışanların ilgisini çekmemekte ve çoğu çalışan gazete yer alan haberleri okumamaktadır.

Örgüt gazeteleri, örgütsel iletişim boyutunda önem taşımaktadır. Buna karşın örgüt gazetesinin hazırlanması oldukça masraflı ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. Örgütün gazetenin hazırlanması için uzman bir ekibi görevlendirmesi ve gerekli bütçeyi hazırlaması gerekmektedir.

Örgütlerin sosyal medya hesaplarından örgüt ile ilgili haberlere yer vermeye başlaması, örgüt gazetelerinin büyük oranda önemini kaybetmesine yol açmıştır. Nitekim sosyal medya platformları ile kıyaslandığında gazetelerin maliyetli olması, hızla güncellenebilme olanağının olmaması, sınırlı bir alana ulaşması gibi nedenler örgüt gazetelerinin etkinliğini zayıflatmaktır.

Son yıllarda örgüt gazetelerinin maliyetlerini azaltabilmek adına, gazeteler dijital ortamda hazırlanmaya başlanmıştır. Böylece örgütler çevrimiçi ortamda gazeteler üzerinden tüm çalışanlarına ulaşmayı amaçlamaktadır.

Dergi

Dergiler de gazeteler gibi örgüt için iletişimin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Dergilerin baskıları, gazetelere göre daha kalitelidir. Örgüt tarafından çıkarılan dergilerde örgütü yakından ilgilendiren her türlü habere yer verilmektedir.

Örgütlerin hazırladığı dergilerde örgüt yöneticileri ve çalışanlar ile ilgili röportajlar, örgüt içerisinde gerçekleştirilen eğitimler, seminerler, toplantılar gibi konularla ilgili haberlere yer verilmektedir.

Dergiler; haftalık, aylık, dönemli ve yıllık olmak üzere örgütten örgüte farklı zaman dilimlerinde yayımlanabilmektedir. Örgüt dergilerinde mümkün olduğunca çalışanları ilgilendiren haberlere yer verilmeye çalışılmaktadır.

Örgüt dergilerinde genel olarak yıl içerisinde örgüt bünyesinde gerçekleşen faaliyetler, ana başlıklar halinde çalışanlara aktarılmaktadır. Çalışanlar, dergiler sayesinde örgütte yaşanan etkinliklerden detaylı olarak bilgi alabilmektedir.

Örgüt dergileri, örgütüm kuramsal kimliğinin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı şekilde örgütün kurum kültürünün güçlenmesinde de dergiler örgüte katkı sağlayabilmektedir.

Örgüt tarafından dergi çıkarılması, gazeteler gibi oldukça masraflı ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu açıdan örgütlerin bünyesinde çıkarılan dergiler için uzman bir ekibe ve belirli bir bütçeye ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan her örgütün dergi çıkarması mümkün olmamakta ya da örgüt tarafından çıkarılan dergiler uzun süreli yayın yapamamaktadır.

Örgütler son dönemde örgüt gazeteleri gibi örgüt dergilerini de çevrimiçi ortamda yayımlanmaya başlamıştır. Böylece masrafları azaltarak yayınların sürekli hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

Broşür

Örgüt bünyesinde kullanılan broşürler, kurum ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı tanıtım odaklı kâğıtları ifade etmektedir. Broşürler yoluyla kurum kendisini ana hatları ile tanımaktadır.

Örgütler, broşürler üzerinden kendisini tanıttığı gibi belirli bir etkinliğini çalışanlara duyurmak amacıyla da broşür kullanabilmektedir. Örgüt tarafından kullanılan broşürlerde kurum tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim, seminer, konferans, festival, toplantı vb. herhangi bir konuda çalışanların haberdar edilmesi amaçlanmaktadır.

Broşürler, gazete ve dergilerin aksine uzun soluklu olmamaktadır. Örgütler kendilerini paydaşlarına tanıtma ihtiyacı duyduğunda veya bir konu ile ilgili bilgilendirmede bulunmak istediklerinde belli dönemlerde broşürlerden yararlanmaktadır.

Broşürler, gazete ve derginin aksine örgüt için çok daha az maliyetli olmaktadır. Az maliyetli olması, broşür kullanımını örgütsel iletişimin sağlanmasında önemli bir tercih nedeni yapmaktadır.

Kitapçık

Kitapçıklar; örgütün kendisini çalışanlarına tanıtmak için hazırlattığı, kitap formatındaki iletişim araçlarıdır. Kitapçıklar doğrudan örgüt hakkında bilgi vermektedir. Bu aşamada kitapçıklarda örgüt bünyesinde kaç çalışanın olduğu, hangi şubelerin bulunduğu, yıllık ne kadar kâr elde edildiği gibi temel bilgilere yer verilmektedir.

Çalışanlar, örgüt tarafından hazırlanan kitapçıklar üzerinden örgüt ile ilgili temel bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu açıdan kitapçıklar, çalışanların örgüt ile ilgili merak ettiği belli başlı soruları yanıtlamada önem taşımaktadır.

Afiş

Afişler, örgütler tarafından kullanılan en eski yazılı iletişim araçlarından birisi olmaktadır. Örgütler afişler üzerinden çalışanlara belirli bir etkinlik veya dikkat edilmesi gereken bir konu hakkında bilgi vermeye çalışmaktadır.

Örgüt tarafından basılan afişler örgütün muhtelif yerlerine asılarak çalışanların belirli konularda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada kantin, kafeterya, örgüt girişi gibi örgüt çalışanlarının yoğun olduğu yerlere afişlerin asılması uygun olmaktadır.

Çalışanlar, örgüt tarafından basılan dergi, gazete veya kitapçığı okumayabilmektedir. Benzer şekilde kendilerine verilen broşürleri de okumadan buruşturup atabilmektedir. Buna kaşın etkili bir şekilde hazırlanan afişin verdiği mesajdan kaçması oldukça zor olmaktadır.

Örgüt tarafından hazırlanan afişlerin etkili olabilmesi ve çalışanların dikkatini çekebilmesi için afişte mümkün olduğunca az bilginin olması gerekmektedir. Hatta mümkünse afişte birkaç kelime ile verilmek istenen mesaj ifade edilmelidir.

Afişlerde verilmek istenen mesajlar görseller ile zenginleştirildiğinde, çalışanların daha fazla dikkatini çekebilmekte ve afişleri okuma istekleri artabilmektedir.