İkna Süreci ve Özellikleri

20.06.2023 / Eğitim / Genel

Bireyleri ikna ederek tutum ve davranışlarında değişimler meydana getirme belli bir ikna sürecini kapsamaktadır.

İkna Süreci ve Özellikleri

İkna süreci içerisinde iletişim sürecini barındırmaktadır. İkna süreci, ikna görevini üstlenen kişi/ kişiler ile ikna edilmesi hedeflenen kişi/ kişiler arasında gerçekleşen bir iletişime dayanmaktadır. Bu nedenle de ikna süreci kaynak, mesaj, kanal, alıcı, gürültü ve geri bildirimden oluşmaktadır. Bu iletişim sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi hedef kişi/kişilerin ikna edilme olasılığını artırmaktadır.

İstediği gibi davranma ya da istediğini seçme özgürlüğüne sahip olan birey/bireylerin tutum ve davranışlarında iletilen mesaj/ mesajlar aracılığıyla değişim meydana getirilmesini içeren ikna sürecinin beş temel özelliği bulunmaktadır.

  • Bireyin ikna olması belirli bir süreci kapsar ve birey bu sürece aktif olarak katılmalıdır.
  • Bireyi etkilemek için yapılan tüm çalışmalar ve bilinçli girişimlerdir.
  • Birey sunulan argümanlar sonucunda kendi kendisini de ikna edebilir.
  • İkna temelinde bir iletişim sürecini içerdiği için ikna etmeye yönelik olarak hazırlanmış bir mesaj olmalıdır.
  • İkna sürecinde birey inanmayı ya da inanmamayı seçme özgürlüğüne sahiptir.