Örgütsel İletişimde Sosyal Medya Platformları

12.06.2023 / Eğitim / Genel

21. yüzyılda sosyal medya platformları, iletişim alanında önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.

Örgütsel İletişimde Sosyal Medya Platformları

Sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ve yaygın bir kullanım olanağı elde etmesi, iletişim alanında kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

Sosyal medya platformlarının kullanıcılarına sunduğu yenilikler devrim niteliğinde kabul edilmektedir. Bu nedenle kimi çevrelerce gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları geleneksel medya araçları olarak adlandırılırken sosyal medya platformları yeni medya olarak tanımlanmaktadır.

Ekonomiden siyasete pek çok farklı alanda faaliyette bulunan örgütler, sosyal medya platformlarını paydaşları ile iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadır. Ticari bir kuruluş reklam faaliyetlerini, sivil toplum kuruluşu halkla ilişkiler kampanyasını veya siyasi bir parti seçim propagandasını sosyal medya platformları üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

Günümüzde örgütlerin sosyal medya platformlarını görmezden gelme gibi bir şansları kalmamıştır. Nitekim geleneksel medya araçlarında iletişimin tekelini elinde bulundurun büyük firmalar, sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ile bu tekeli ellerinden kaçırmıştır.

Sıradan bir sosyal medya kullanıcısının sosyal medya platformlarından birinde paylaştığı bir video veya bir fotoğraf kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından görülebilmektedir. Bu video veya fotoğraf kimi zaman herhangi bir örgüt aleyhine olabilmekte ve kısa zaman içerisinde sosyal medya üzerinden örgüt aleyhine güçlü bir kamuoyu meydana gelebilmektedir.

Örgütün kendisi aleyhine sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı anında cevap vermesi gerekmektedir. Bu süreçte sosyal medya platformları örgütler tarafından aktif bir şekilde kullanılmalıdır.

Örgütler için sosyal medya platformlarının ortaya koyduğu en büyük sorun bilgi kirliliğidir. Çoğu zaman sosyal medya platformlarında paylaşılan bir bilgi veya fotoğraf ile ilgili kaynakça verilmemekte, haberin doğruluğunu kanıtlama ihtiyacı duyulmamaktadır. Bu aşamada örgüt aleyhine gerçekleştirilen bir paylaşımda da, kimi zaman gerçeklerin doğrudan örgüt tarafından aktarılması gerekmektedir. Örgüt kendisini savunma aşamasında hızlı hareket etmelidir. Çünkü örgütün kendisini savunmada geç kalması, aleyhine yürütülen kampanyaların daha da güç kazanmasına yol açabilmektedir.

Örgütler, pek çok farklı nedenden dolayı sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu nedenlerin belli başlıları şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Geleneksel Medya Araçlarına Göre Çok Daha Ucuz Maliyetli Olması: Geleneksel medya araçlarında herhangi bir pazarlama faaliyeti yürütmek oldukça maliyetli bir süreçtir. Büyük bütçeli örgütler, geleneksel medya araçlarında reklamlarını gerçekleştirirken, küçük ve orta ölçekli örgütler ise bu şansa sahip olamamaktadır. Bu aşamada ucuz maliyeti nedeniyle küçük ve orta ölçekli örgütler reklam faaliyetlerini sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Geleneksel medyada reklam veren büyük ölçekli örgütler de, reklamlarını hem geleneksel medya hem de sosyal medya platformlarından koordineli olarak sürdürmektedir. Bu tür örgütler kimi zaman tüm şubelerini kapsayan genel bir sosyal medya hesabı açarken kimi zamanda şubeleri kendi adına bağımsız sosyal medya hesabı açmaktadır.
  • Hızla Güncellenebilme Özelliğine Sahip Olması: Sosyal medya platformları kullanıcılarına hızla güncellenebilme olanağı sunarak örgüt içerisinde yaşanan bir gelişmenin anında kitlelere iletilmesi sağlanabilmektedir. Diğer yandan örgüt tarafından paylaşılan hatalı bir haberin veya kamuoyunda tepki çeken bir bilginin de anında geri çekilmesi mümkün olabilmektedir.Örgütlerin sosyal medyada sürekli güncellemede bulunması, kitlerin aktif olarak sosyal medya üzerinden örgütleri takip etmesine yol açabilmektedir. Son dönemde sosyal medya platformları kullanıcılarına yeni bir uygulama olan canlı yayın olanağı sunmuştur. Bu aşamada örgütler meydana gelen herhangi bir etkinliği canlı yayında sosyal medya kullanıcılarına sunabilmektedir.Böylece sosyal medyada zaman algısı tamamen sıfırlanmakta ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşan olay, anında tüm dünyaya aktarılabilmektedir.
  • Paydaşları İle Çift Yönlü İletişim Kurma Olanağı Sunması: Sosyal medya platformlarının örgütler için kazandırdığı en büyük yenilik, kitlelere çift yönlü iletişim kurma imkânı vermiş olmasıdır. Geleneksel medya araçları ile insanlar kaynaktan alıcıya tek yönlü bilgi paylaşımında bulunmaktadır. İletişim boyutunda alıcı pozisyonunda olan kitleler, kendilerine gelen bilgileri karşılık olarak geri dönüş imkânı bulamamaktadır. Sosyal medya platformları sayesinde örgütler paydaşları ile çift yönlü iletişim kurma imkân elde etmiştir. Örgüt paydaşları sosyal medya hesapları üzerinden örgüte yönelik istek, beklenti ve şikâyetlerini iletebilmekte, kimi zaman herhangi bir konuda örgüt yöneticileri ile bire bir görüşme şansına sahip olabilmektedir.
  • Dünya Genelinde Yaygın Kullanım Ağına Sahip Olması: İnternet kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayar kullanımının artması, sosyal medya platformlarının da dünya çapında yaygın kullanım elde etmesini sağlamaktadır. Diğer yandan son yıllarda akıllı telefonların kullanımının baş döndürücü bir hızla yaygınlaşması, insanların günün her anı sosyal medya platformları ile iç içe olmasına yol açmaktadır.İnsanlar, akıllı telefonlar sayesinde evde, işte, hatta yolda bile sosyal medya hesaplarına girebilmekte ve gün içerisinde yaşanan gelişmeleri takip edebilmektedir. Bu açıdan örgüt tarafından yapılan bir paylaşım, sosyal medya platformları sayesinde anında sosyal medya kullanıcılarına ulaşabilmektedir.
  • İnsanların İçerik Alan Boyuttan İçerik Üreten Boyuta Geçmesi: Geleneksel medya araçlarının hâkim olduğu dönemlerde, insanlar yalnızca bilgi alan konumda olmuştur. Herhangi bir örgütün geleneksel medya araçları üzerinden gerçekleştirdiği bilgi paylaşımının eleştirilmesi, sorgulanması veya yalanlanması mümkün olmamaktaydı. Sosyal medya kullanıcılarının içerik üreten boyuta geçmesinin örgütler için avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Örgütün bir ürününden, hizmetinden veya herhangi bir eyleminden memnun kalan kişiler sosyal medya üzerinden örgüt lehine paylaşımlar yapabilmektedir. Bu süreçte örgüt adına kamuoyunda güçlü bir itibar algısının oluşmasına yol açmaktadır.

İnsanlar yine örgüt ile ilgili sosyal medya kanalıyla herhangi bir konu hakkında ağır eleştirilerde bulunabilmekte ve hatta kimi zaman doğrudan örgütü suçlayıcı ifadelere yer verebilmektedir. Bu aşamada örgütün sosyal medya hesabından bu ve benzeri suçlamalara karşı kendi savunmasını yapması gerekmektedir.

Geleneksel medya araçlarının kullanımı konusunda örgütlerin ne kadar başarılı olduğunun ölçülmesi oldukça zor olmaktadır. Buna karşın sosyal medya platformlarında beğeni, paylaşım ve yorum sayıları üzerinden örgütlerin sosyal medya kullanımındaki başarıları ölçülebilmektedir.

Örgütün sosyal medya hesabındaki beğeni sayısı onun ne kadar çok kişiye hitap ettiği konusunda insanlara ipucu verebilmektedir. Benzer şekilde örgüt tarafından yapılan gönderilerin kullanıcılar tarafından ne kadar paylaşıldığı da önemli bir ölçüt olmaktadır. Nitekim sosyal medya kullanıcıları örgütlerin gönderilerini kendi sayfalarında paylaşarak örgüt ile ilgili haberlerin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilmektedir.

Örgütler, her geçen gün profesyonelleşen sosyal medya platformları için kimi zaman profesyonel bir ekip oluşturmakta ve örgütün paylaşımları doğrudan görevlendirilen bu ekip tarafından yönetilmektedir. Örgütün sosyal medya ekibi tarafından örgüt içi haberler yayınlanmakta, etkinliklerin fotoğrafları ve videoları paylaşılmaktadır. Ayrıca örgüte sosyal medya üzerinden gelen istek, şikayet ve beklentiler anında bu ekip tarafından cevaplandırılmakta veya cevaplandırılacak kişilere yönlendirilmektedir.