Uluslararası Ticaretin Gelişimi

18.12.2023 / Eğitim / Genel

Uluslararası ticaret, tarih boyunca var olan ve gelişmeye devam eden bir süreçtir. İlk çağlardan günümüze kadar, uluslararası ticaretin gelişiminde birçok faktör etkili olmuştur.

Uluslararası Ticaretin Gelişimi

Dünyada ticari faaliyetlerin tarihi insanoğlunun toplumsal hayata geçişi kadar eski olmakla birlikte dar anlamda ilk uluslararası ticari faaliyetler M.Ö. 2000’li yılların başlarında Mezopotamya’da başlamıştır. O dönemlerde Mezopotamya'da üretilen toprak kaplar, Mısır'a ihraç ediliyordu.

Zaman içerisinde yeni ticaret yollarının bulunması, coğrafi keşiflerin yapılması, sömürgeciliğin yaygınlaşması ve ticari korumacılık (merkantilizm) faaliyetleri ticaretin değişmesine ve gelişmesine yol açmıştır.

Bu dönemlerde uluslararası ticaret daha da gelişti. Bu dönemde, İpek Yolu, Baharat Yolu ve Altın Yolu gibi önemli ticaret yolları ortaya çıktı. Bu yollardan geçen tüccarlar, çeşitli malları dünyanın farklı bölgelerine taşıyorlardı.

Ortaçağlarda, uluslararası ticaret, dini ve siyasi nedenlerle kısıtlandı. Ancak, Rönesans ve Coğrafi Keşifler ile birlikte, uluslararası ticaret yeniden canlandı.

Modern çağlarda, uluslararası ticaret, sanayi devrimi ile birlikte daha da arttı. Bu dönemde, makineleşme sayesinde üretim arttı ve mallar daha ucuza üretilmeye başlandı. Bu durum, uluslararası ticaretin daha da gelişmesine neden oldu.

Sanayi devrimi, serbest uluslararası ticaret (liberalizm), küreselleşme ve teknolojik gelişmeler uluslararası ticaretin kapsam ve içeriğinin çok büyük boyutlara ulaşmasını sağlamıştır.

Günümüzde, uluslararası ticaret, dünyanın en önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Dünya ticaret hacmi, her geçen gün artmaktadır.

Ticaretin gelişimini etkileyen temel faktörleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

  • Teknolojik gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, taşımacılığı ve iletişimi kolaylaştırarak uluslararası ticareti kolaylaştırmıştır.
  • Ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi: Ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi, uluslararası ticareti kolaylaştırmıştır. Örneğin, deniz taşımacılığının gelişmesi, malların daha hızlı ve daha ucuza taşınmasını sağlamıştır.
  • Uluslararası ticaret politikaları: Uluslararası ticaret politikaları, uluslararası ticaretin gelişimini etkilemektedir. Örneğin, gümrük vergilerinin düşürülmesi, uluslararası ticareti teşvik etmektedir.
  • Küreselleşme: Küreselleşme, uluslararası ticaretin gelişimini hızlandırmıştır. Küreselleşme ile birlikte, ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durum, uluslararası ticaretin daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmesine olanak tanımıştır.

Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası ticaret yoluyla, ülkeler ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri temin edebilmekte ve bu sayede ekonomik büyümelerini sağlayabilmektedirler.