Yağmur Suyu Nereye Gider?

27.04.2023 / Çevre / Eğitim

Yağmur suyu, güneş ısısının çok kuvvetli olduğu zaman bulunduğu yerde buharlaşır. Genellikle toprağa girer ya da su kaynaklarını besler.

Yağmur Suyu Nereye Gider?

Yağmur suyunun bir kısmı buharlaşarak sis ve bulutların oluşmasını sağlar. Öbür bölümüyse, toprağın içine süzülerek kaynakları ve yeraltı nehirlerini besler. Süzülen bu yağmur suyu, kil ve taş tabakalarına rastlarsa yeraltı göllerini oluşturur. Bir bölümü de seller halinde toprağın üstünde akarak, akarsuların büyümelerine sebep olur.