16.09.2019 / Eğitim / Genel

Önsöz, edebiyat alanında çok önemlidir. Akademik tez hazırlarken ya da okuduğunuz kitapların başında önsöze denk gelirsiniz.

Önsöz; uzun bir çalışmayı tamamlayan kişinin tez ya da ödevlerde teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. Bu bölümde yazar tezinin ya da kitabının konusunu tanıtabilir, bu çalışmanın yapılma nedeni ve geçirdiği safhalar anlatılabilir.

Önsöz, kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazıdır. Önsöz, genellikle kitabın fikrinin nasıl ortaya çıktığını, eserin amacını, kitabın yazılması ve yayınlanması sırasında yaşananları anlatır. Çoğu zaman kitabın yazılması ve yayınlanması sürecinde yazara yardımcı olan ve fikir sağlayanlara bir teşekkürle son bulur. Kitabın asıl metniyle ilgili bilgiler, önsöz yerine Giriş kısmında veya ayrı bir maddeler dizisi halinde ele alınır.

önsöz nedir nasıl yazılır

Tez Önsözü

Eğer bir akademik tez hazırlıyorsanız, tezinizin başına kişisel imzanızı atmak istersiniz. Bu imzayı atacağınız alan önsöz alanıdır. Önsözün asıl amacı, söz konusu eserin ne amaçla yazıldığının özet olarak anlatılmasıdır. Türkiye’de ise akademik tezlerin önsözleri daha çok teşekkür etmek amacıyla yazılır.

Teşekkür metni içerisinde yazar, genellikle tezi hazırlarken destek aldığı kişi ya da kurumları belirtir. Bu teşekkür kısmı sayesinde tez danışmanına tez konusunda kimlerden destek alındığı bilgisi verilir. Tez çalışması bir kuruluşun maddi desteği sayesinde veya bir proje çerçevesinde hazırlanmış ise bu kurum ve projeler de önsözde tanıtılmalıdır.

Teşekkür edilen kişilerin unvanı, isimleri, varsa çalıştıkları kurum, teze bilimsel açıdan nasıl bir katkıda bulundukları, tez sahibine nasıl destek oldukları kısa ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

önsöz nedir nasıl yazılır

Kitap Önsözü

Akademik tez yerine bir kitap yazarıysanız, önsözde kendinizi ve kitabınızı tanıtmanız yeterlidir. Bu tanıtma işlemi oldukça net ve kısa olmalıdır. Çünkü okuyucular kitaplardaki özeti ve önsözü okuyarak o kitabı alıp almamaya karar verirler.

Kitap önsözlerinde okuyucuyu boğmadan sade dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Kısa önsöz yazayım derken birkaç cümle ile bitirmemeye gayret gösterin. Ortalama önsöz bir sayfa olmalıdır. Kitabınızın uzunluğuna göre de değişebilir.

önsöz nedir nasıl yazılır

Önsöz ile Giriş Metni Farklılıkları

Özellikle akademik tez hazırlarken hem önsöz hem de giriş metni hazırlamanız istenir. Bu gibi durumlarda da kafa karışıklığı çok olur. Bu iki bölüm genellikle birbirlerine karıştırılır.

Tezi yazan kişi giriş bölümünde tezin ana gövdesinin ilk parçasına yer vermelidir. Giriş bölümünde tezin amacı ve konumu gibi bilgiler yer alabilir. Tez hazırlanırken karşılaşılan zorluklar da belirtilebilir. Önsöz ise bu bilgiler dışında daha sade ve kısa bir metin ile oluşturulmalıdır.