1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: 93 Harbi

19.06.2023 / Tarih / Genel

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Aleksandr döneminde yapılmış olan bir savaştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: 93 Harbi

93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki topraklarını kaybetmesine ve bağımsızlık talepleriyle ayaklanan bazı Balkan milletlerinin destek görmesine neden olan Balkan Savaşları'nın bir parçasıdır.

93 Harbi'nin başlangıcında, Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir dizi zafer kazandı ve Balkanlar'daki topraklarını genişletmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu ise topraklarını savunmak için direniş gösterdi. Savaşın en önemli cephesi Doğu Anadolu'da, özellikle Erzurum ve Kars bölgelerinde gerçekleşti.

Ancak Osmanlı İmparatorluğu, savaşın seyrini değiştiren olaylar yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli cephelerde direniş göstererek Rus ilerleyişini yavaşlattı. Ayrıca, Rusya'nın Kafkasya'daki Müslüman nüfusunu isyana teşvik etmesi, Rusları zor durumda bıraktı.

Nihayetinde, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile savaş sona erdi. Bu antlaşma sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, bazı topraklarını kaybetti ve bağımsızlık talepleriyle ayaklanan Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan devletleri tanındı. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.

93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yaşanan ve Balkanlar'daki siyasi dengeleri değiştiren önemli bir savaştır. Bu savaşın sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün azalmasına ve Balkanlar'da ulusal hareketlerin güçlenmesine yol açtı.

Savaşın Sebebi

  • Balkanlar'da Milliyetçilik Hareketleri: 19. yüzyılın ortalarında Balkanlar'da milliyetçilik hareketleri hız kazandı. Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Romanya gibi Balkan milletleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık talepleriyle ayaklandılar. Bu bağımsızlık hareketleri, Rusya tarafından desteklendi.
  • Doğu Sorunu: Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu zor durum, Avrupa devletlerinin dikkatini çekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki topraklarının paylaşımı konusunda Avrupa devletleri arasında bir rekabet başladı. Rusya, Balkanlar'daki Slav halklarını destekleyerek bölgedeki etkisini artırmak istedi.
  • Rusya'nın Stratejik Hedefleri: Rusya, Karadeniz'e çıkışını genişletmek ve Balkanlar üzerinde kontrol sahibi olmak istiyordu. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde Balkanlar'daki etkisini artırmak için bir fırsat gördü.
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Zayıflığı: Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılda hızla zayıflayan bir imparatorluktu. Ekonomik sorunlar, iç isyanlar, idari yozlaşma ve modernleşme eksiklikleri gibi faktörler, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü azalttı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale getirdi.

Bu faktörlerin birleşimi, 93 Harbi'nin başlamasına yol açtı. Rusya, Balkanlar'daki bağımsızlık hareketlerini destekleyerek Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşa girdi ve sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki topraklarını kaybetmesine ve bölgedeki siyasi dengelerin değişmesine neden oldu.

Savaşın Sonuçları

  • Berlin Antlaşması: Savaşın sonucunda 1878'de Berlin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'ya bazı topraklarını kaybetti. Bağımsızlık talepleriyle ayaklanan Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan devletleri tanındı.
  • Balkanlar'da Ulusal Hareketler: Savaş, Balkanlar'da ulusal hareketleri güçlendirdi. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya gibi Balkan devletleri, bağımsızlıklarını elde ettiler veya özerklik kazandılar.
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Zayıflaması: 93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün daha da azalmasına yol açtı. İmparatorluk, Balkanlar'daki topraklarını büyük ölçüde kaybetti ve bu da imparatorluğun dağılma sürecini hızlandırdı.
  • Avrupa Devletlerinin Müdahalesi: Savaş, Avrupa devletlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuna müdahale etmeye zorladı. Berlin Antlaşması ile Avrupa devletleri, Balkanlar'daki siyasi dengeleri yeniden düzenlemeye çalıştı ve bölgedeki çıkarlarını güvence altına almaya çalıştı.
  • Kafkaslar'da Müslüman Ayaklanmaları: Rusya'nın Kafkasya'daki Müslüman nüfusu isyana teşvik etmesi, Rusları zor durumda bıraktı. Çeçenler, Dağıstanlılar, Ahıska Türkleri ve diğer Müslüman gruplar, Rus yönetimine karşı isyanlar başlattı.
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaş Tazminatı Ödemesi: Berlin Antlaşması'na göre Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Bu da Osmanlı ekonomisini daha da zayıflattı.

93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yaşanan ve Balkanlar'daki siyasi dengeleri değiştiren önemli bir savaştır. Savaşın sonucunda Balkanlar'da ulusal devletlerin ortaya çıkması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün daha da azalması, bölgedeki siyasi ve etnik yapının değişmesine neden oldu.

Ayrıca Bakınız