Çin Seddi Gerçekten Barış Sağladı mı?

12.08.2022 / Genel / Tarih

Çinliler tarafından inşa edilen Çin Seddi ile ilgili çok fazla hikâye var. Bunlardan bir tanesi de barış getireceğine inanılmasıdır.

Çin Seddi Gerçekten Barış Sağladı mı?

Çinliler seddi inşa ettiklerinde yüksekliğinden dolayı kimsenin tırmanamayacağını, bu sebepten dolayı savaşların olmayacağını ve halkın barış içerisinde yaşayacağını düşünmüşlerdir.

Fakat Çin Seddi inşa edildikten sonraki 100 yıl içerisinde, önceki 100 yıla göre 3 misli daha fazla işgal edilmiştir. Çünkü düşman askerlerinin Çin Seddi’ni aşmak, tırmanmak ya da yıkmak gibi bir gayeleri hiçbir zaman olmadı. Her zaman muhafızlara rüşvet vermeleri yeterli oldu.

Savaşlardan uzak durmak için yüksek duvarlar inşa eden Çinliler, duvar muhafızlarının karakterini inşa edemedikleri için daha fazla işgale uğramışlardır.

Netice olarak insan karakterini inşa etmek, büyük duvarlar inşa etmekten daha önemidir. Millet olarak gelece kurtarmak için gençliğin karakterini kurtarmak gerekmektedir.

Bir oryantalist şöyle demiştir.

Eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız 3 yol var.

** Aile yapısını tahrip edin

** Eğitim sistemini tahrip edin

** Rol modellerini ve referanslarını küçümseyin, alçaltın

Aileyi tahrip etmek için anneliği küçümseyin ve alçaltın. Eğitim sistemini tahrip etmek için eğitimcilere ve öğretmenlere önem vermeyin. Toplumdaki itibarlarını düşürün ki öğrenciler bile onları küçümsesin. Rol modellerin itibarını küçültün. Âlimlerin ve bilim insanlarının sinsice mahvına çalışın. Onlardan şüphe duyulsun ve kimse onlara inanmasın.

Bilinçli anne kaybolduğunda, adanmış öğretmenler kaybolduğunda ve rol modeller itibarsızlaştırıldığında kim gençlere insani değerleri öğretecek.