Her Şey Doğaldır

24.1.2019 / Deneme

Sağlıksız addedilen şeyler gerçekten doğa için zararlı mıdır? Yoksa doğada yaşayan canlılar için midir tüm bu tanımlanan zararlar?

Her Şey Doğaldır

Tüm maddeler, elementler, bileşenler doğanın bir parçasıdır. Dolayısıyla doğal olmadığı ifade edilen gıdalar, nesneler yahut malzemeler bir şekilde doğanın bütünü tarafından absorbe edilmektedir.

Petrolden mamül plastik muhteviyat, kimyevî birtakım temizlik ürünleri, ilaçlar, kanserojen tabir edilen boyalar, sağlıksız addedilen tekstil ürünleri, fabrika atıkları ve daha bir çok zikredemediğimiz ürün gerçekten doğa için zararlı mıdır? Yoksa doğada yaşayan canlılar için midir tüm bu tanımlanan zararlar?

doğal atıklar nelerdir, atıklar nelerdir, fabrika atıkları nelerdir, fabrika atıkları zararları, fabrika atıklarının doğaya verdiği zararlar

Doğa, genel duygusal kanıya göre canlı bir organizmayı ifade etme potansiyeline sahip, kimine göre de kendine ait birtakım da hisleri bulunan; onu sevdiğiniz taktirde size karşı cömert, ona zarar verme yoluna girdiğinizde ise intikam alabilen vahşi bir yapıya bürünen; olağanüstü bir şeydir.

atıklar kaç yılda yok olur, atıklar nasıl değerlendiriliyor, atıklar ile ilgili kompozisyon, doğanın yenilenmesi

Gerçekte ise doğa; dünyanın canlıları ilgilendiren kısmından müteşekkil; olağan olan-olmayan, zararlı-zararsız her şeydir. Ekosistem adı verilen bir kurallar bütününe bağlı olarak çeşitli reaksiyonlara sahip olduğu söylenen bu harika oluşum, sanıldığı gibi varlığını canlıların davranışlarına bağlı sürdürmez. Bilâkis bu davranışlar yalnızca canlıların canlılıklarını sürdürmelerine yahut yaşam kalitelerine etki etmektedir.

Ekosistem adı verilen bir kurallar bütününe bağlı olarak çeşitli reaksiyonlara sahip olduğu söylenen bu harika oluşum, sanıldığı gibi varlığını canlıların davranışlarına bağlı sürdürmez

Gelelim asıl konuya. Doğal olmayan davranışlarımıza.

Konu çok basit. Davranışlarımız ve diğer insanların davranışları; eğer dönüp dolaşıp bize zarar veriyorsa, doğal olmayan bir şeyler yapıyoruz veya doğal olmayan bir şeyler yapılıyor demektir.

Karıncayı incitmeme felsefesinin ruhunda yatan şey, karıncanın incinmesi durumunda ruhumuzda oluşacak boşluk ve bu boşluğa nüfuz edecek sayısız zarardır.

Haydi yazımızı bir klişeyle sonlandıralım: "İnsanoğlu olmasa doğa aslında kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahiptir."

doğanın yenilenmesi, İnsanoğlu olmasa doğa aslında kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahiptir.



Kabafii Reklam Alanı