Kavimler Göçü

26.10.2019 / Tarih / Genel

Çin baskılarından dolayı 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüne “Kavimler Göçü” denmektedir.

Kavimler Göçü

Batı Hunları, M.Ö. 36 yıllarında Çinlilerin yapmış oldukları saldırılar sonucunda dağılmış ve Kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdir. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından batıya hareket eden Hunlar da Kırgız bozkırlarına gelerek buradaki Hun boyları ile birleştiler ve güçlendiler.

Birleşen Hun boyları, M.S. 350 yılında yeni topraklar arama kararı alır. Bu karar neticesinde rotalarını batı yönüne çevirirler. Aral Gölü ile Hazar Denizi’nin kuzeyinde bulunan Alan ülkesini ele geçirirler. Balamir komutasında batıya doğru ilerlemeye devam eden Hunlar, M.S. 375 yılında İdil (Volga) Nehri’ne kadar ulaşırlar.

Hunların Avrupa içlerine doğru ilerleyişi karşısında, barbar kavimler (Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Burgondlar, Germenler) batıya doğru, birbirlerini iterek yer değiştirdiler. Bu yer değiştirme tarih sayfalarında Kavimler Göçü olarak yer aldı.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Hunların neden olduğu büyük Kavimler Göçü, dünya tarihi üzerinde önemli sonuçlar meydana getirmiştir. Bu sonuçlar şunlardır.

 • Avrupa, yüzyıla yakın bir süre karışıklık içerisinde yaşadı.
 • Avrupa’daki krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisiyle gücünü kaybetmesi, feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
 • Barbar kavimlerin, topraklarına girmesini önleyemeyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.
 • 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. Roma toprakları üzerinde birçok devlet kuruldu. İçlerinde en güçlü olanı ise Frank Devleti oldu.
 • Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.
 • Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucu İspanyollar ve İngilizler gibi yeni milletler ortaya çıktı.
 • Günümüz Avrupa Devletleri’nin birçoğunun temelleri bu dönemde atılmıştır.
 • Kavimler Göçü’nün başladığı 375 yılı, bazı tarihçiler tarafından İlk Çağ’ın sonu, Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir.
 • Germenler, Hristiyan dinini kabul ederek Orta Çağ Avrupa’sına damgasını vurdu. Bu gelişme ardından barbar kavimler sırasıyla Hristiyanlığa geçiş yaptı.
 • Kilise, Papalık ve Skolâstik düşünce güç kazandı.
 • Şövalyelik ruhu ortaya çıktı ve Orta Çağ boyunca devam etti.
 • Hunların temsil ettiği Bozkır Sanatı, Avrupa’da etkili olmuştur.
 • Avrupa’ya yerleşen Türkler, burada devlet kurdu.