Meclis Soruşturması Nasıl Yapılır?

21.09.2020 / Genel

Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcılarının ya da bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılması işlemidir.

Meclis Soruşturması Nasıl Yapılır?

Meclis soruşturması, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 mv) tarafından verilecek önerge ile başlatılır. Meclis, önergeyi 1 ay içerisinde görüşür. Üye tamsayısının 5/3 (360 mv) ile kabul kararı verir. Eğer görüşmeden kabul kararı çıkar ise soruşturma başlatılır.

Soruşturma başlatılması için, siyasi partilerin üyeleri oranında 15 kişilik soruşturma komisyonu kurulur. Bu komisyon soruşturmayı tamamlar. Soruşturma sonucunda oluşturdukları raporu 2 + 1 ay içerisinde Meclis Başkanı’na sunmak zorundadırlar.

Meclis Başkanı’nın eline rapor ulaştığı günden itibaren 10 gün içerisinde bu rapor dağıtılır ve tekrar 10 gün içerisinde Genel Kurul’da görüşme yapılır. Bu görüşme de cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların Yüce Divan’a sevk edilmesi kararı TBMM üye tamsayısının 3/2 (400 mv) ile gizli oylama sonucunda alınabilir.

Yargılama kararının ardından Yüce Divan’da 3 + 3 aylık yargılama süresi başlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların görevleri ile ilgili işledikleri iddia edilen suçlar ile ilgili olarak, görevleri bittikten sonra da meclis soruşturmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yüce Divan’da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın görevi sona erer.

Kaynak: A Kadro Yayınları