Sosyal Hizmet Kuruluşları

27.02.2020 / Genel / Eğitim

Sosyal hizmet kuruluşları, sosyal hizmetler kanununun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyetlerde bulunan kuruluşlardır.

Sosyal Hizmet Kuruluşları

Çocuk Yuvaları

0–12 yaş arası çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının bedensel, eğitsel, psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

yetiştirme yurtları

Yetiştirme Yurtları

13–18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, onlara bakmak, bir iş veya meslek edinmelerini ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri

0–6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak, geliştirmek ve çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Huzurevleri

Muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda korunması ve bakılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

çocuk ve gençlik merkezleri

Çocuk ve Gençlik Merkezleri

Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk gibi nedenlerle sokakta yaşamak zorunda olup sosyal tehlikeler ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin, geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kadın veya Erkek Konukevleri

Ekonomik, fiziksel, duygusal ve cinsel istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Aile Danışma Merkezleri

Toplumun ve ailenin gelişmesi için bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle iş birliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özürlü çocukları kendi kendilerine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu sağlamak amacıyla özürlü çocuklara ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

çok amaçlı sosyal hizmetler

Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları

Aynı yerleşkede veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına olanak tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk / Sevgi Evleri

Aile ortamı şeklinde düzenlenmiş, az sayıda personel tarafından sürekli ve değişmeyen hizmetin sağlandığı, 0–18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Çocuk evlerinde aynı cinsiyette 6–8, sevgi evlerinde ise aynı cinsiyette 10–12 çocuğa sosyal hizmet verilmektedir.

yaşlı hizmetleri merkezi

Yaşlı Hizmet Merkezleri

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gündüzlü bakım ve evde bakımın yapıldığı hizmetleri sunan merkezlerdir.

Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7–18 yaş kız erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

rehabilitasyon merkezleri

Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri

Duygusal, cinsel veya fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.