Yetki Genişliği İlkesi

16.10.2020 / Eğitim / Genel

Yetki genişliği ile amaç sadece merkezden yönetimin yükünü hafifletmektir. Sadece valilere (İl İdaresine) tanınan özel bir yetkidir.

Yetki Genişliği İlkesi

1982 Anayasasının 126. maddesi uyarıca, ilerin idaresi yetki genişliği ilkesine dayanmaktadır. Merkeze ait karar alma ve uygulama yetkisinin taşradaki yöneticilere devri anlamına gelen yetki genişliği ilkesi, yetki devrinin bir versiyonu olup, bir yönetim tekniğidir.

İl idaresinin yani valinin merkeze danışmadan merkez adına karar almasını sağlayan bu yetki, işlemlerin bürokrasiye takılmadan daha hızlı sonuç vermesini sağlamaktadır. Fakat yine de yapılan her işlerde merkeze bağlılık vardır. Merkezi hiyerarşiye aykırı karar alınmaz.

Yetki genişliği ile yapılan giderler merkezin kaynaklarından yürütülür. Aynı şekilde bu yetki sonucunda elde edilen gelirler de merkeze aktarılır.

Bu yetki milli bir kamu hizmetinin yürütülmesi için kullanılabilir. İstisnai bir yetkidir ve kanunda belirtilmedikçe kullanılamaz.