Büyük Çin Kıtlığı

23.02.2023 / Tarih / Genel

Büyük Çin Kıtlığı

Çin Komünist Partisi tarafından Üç Yıllık Doğal Afet ya da Üç Yıllık Sıkıntı olarak anılır. Kuraklık, kötü hava ve Çin Komünist Partisi politikaları kıtlığın oluşmasında etkili oldu. Ancak Büyük İleri Atılım nedeniyle bu katkıların göreceli ağırlıkları tartışılmaktadır.

Hükûmet istatistiklerine göre, bu dönem boyunca 15 milyon erken ölüm kayda geçti. Gayriresmî tahminler farklılık göstermektedir. Ancak akademisyenler kıtlık kurbanlarının sayısının 20 ile 43 milyon arasında olduğunu tahmin etmiştir.

Çin arşiv malzemelerine özel erişim hakkına sahip tarihçi Frank Dikötter, 1958 ile 1962 arasında en az 45 milyon erken ölümün gerçekleştiğini tahmin etmiştir. Ancak bu ölümlerin hepsi kıtlığın sonucu değildir.

Çinli gazeteci Yang Jisheng, açlığa bağlı 36 milyon ölümün yanı sıra, 40 milyon insanın doğmaması nedeniyle Çin'in Büyük Kıtlık sırasındaki toplam nüfus kaybının 76 milyon olduğunu ileri sürmektedir. "Üç Acı Yıl" terimi, bu döneme atfen Çinli köylüler arasında sıkça kullanılır.