Demokrasi Nedir?

07.05.2023 / Deneme

Birbirimizi sürekli dışladık ve hor gördük. Peki, kardeş olmayı denedik mi?

Demokrasi Nedir?

Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi ilkesine dayalı, hak ve özgürlüklerin anayasal kanunlarla güvence altına alındığı ve temsilcilerin demokratik yollarla belirlendiği bir yönetim biçimidir. Demokrasi ise siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulundurduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı bir sistemi ifade eder.

Saf demokrasi, halkın içindeki azınlıkların hak ve özgürlükleri noktasında birtakım kusurları barındırdığı için çoğunlukla yalnızca seçim yöntemi olarak benimsenmiştir. Evrensel ve ulusal anayasalarla güvence altına alınmayan ve yalnızca çoğunluğun görüşüyle yönetilen toplumlarda yurttaşların zarar görme olasılığı yüksektir.

Cumhuriyet yönetim ilkeleri ve demokrasi tanımları gereği bir toplumda gerçekleşen seçim sonuçları dikkate alınarak, temsilcilerin ülke içinde ve dışında karar verme yetkisi bulunduğu ve bu kararları uygulama sorumlulukları olduğu kabul edilir.

Bu yetki ve sorumlulukları alabilen temsilciler evrensel ve ulusal hukuk sistemlerini ihlal etmeksizin çeşitli kararlar verebilirler. Yasaları ihlal ettikleri durumlarda halkın tamamına hukuk önünde hesap verme mecburiyetindedirler.

Demokratik yollarla yönetilen bir ülkede halkın temsilcisi olabilmenin temel kuralı halk tarafından benimsenmektir. Seçmen olarak kabul edilen halkın eğitim durumuna, sosyo-ekonomik düzeyine, sanat anlayışlarına, yaşam tarzlarına bakılmaksızın verdiği oylar eşit bir şekilde sayılacağı için, halkın tamamını ya da bir kısmını beğenmemek bir temsilci için söz konusu olamaz. Zira teknik anlamda her ne kadar deneyimli, liyakatli, donanımlı, bilgili, sanat zevkleri yüksek ve diğer tüm konularda ülke yönetimi için en doğru aday bile olsa, halkın oylarını almaksızın demokratik bir şekilde temsilci olabilmesi mümkün olmayacaktır.

Ekonomi bilmek, iç ve dış siyaseti bilmek, tarımdan, sanattan, eğitimden anlamak, hitabet yeteneği bulunmak bir temsilci adayı için çok önemli becerilerdir. Ama toplum bilimlerine ve hitap ettiği çoğunluğun yaşam tarzlarına yabancı birinin seçilmesi sosyo-psikolojik ilkeler açısından kolay değildir.

Sözün kısası, demokrasilerde cahile cahil demekle, insanların bir kesimini sürü halinde hareket eden hayvanlara benzetmekle seçim kazanılmaz.