Elif'in Hikayesi

22.02.2021 / Deneme

Kimya Hatun’un Şems’e bakışıdır Elif. Bacım Sultan’ın köz olup yanarken Yunus’a diyemediğidir. Zindancıbaşı Memo’nun Gülbahar’ın bir tutam saçına ömrünü vermesidir o.

Elif'in Hikayesi

Bu Elif’in hikâyesi. Hayata can katan cananın sernamesi. Varlık adına var olan her şeyin cemicümlesi. Bu, sevdanın ifadesi.

Elif ki harftir gözü görene. Kelimedir, dört harfin toplamından fazlasını bilene. Ve illa ki isimdir maddeye mana veren, manaya can katan şiirane.

devrik cümlelerim

Elif ki devrik cümlelerime sebeptir. O, kâinatta biricik, yegâne ve tektir.

O ki Züleyha’nın sevdası, Kenanlı Yusuf’un hayâsıdır. Mevlana’nın duası, Yakup’un gözyaşıdır. İlmek ilmek dokunmaktır kalbe ve dua olup birikmektir gönle. Elif ki arafın öncesi ve sonrasıdır.

Gözyaşındaki asalettir Elif. Tebessümdeki sıcaklıktır. Dünüme dua, bugünüme şükür, yarınıma umuttur. Elif ki manadır. O, halden anlayanadır.

halden anlamak

Kimya Hatun’un Şems’e bakışıdır Elif. Bacım Sultan’ın köz olup yanarken Yunus’a diyemediğidir. Zindancıbaşı Memo’nun Gülbahar’ın bir tutam saçına ömrünü vermesidir o.

Züleyha Yusuf’a bir mektup yazmaya karar verip de Yusuf’tan öteye geçemeyince Yusuf’ta gördüğüdür Elif. O ki aşkının ateşiyle bir köleye yenik düştüğünde yanıp kül olduğudur.

Göğe yükselen dua, secdeye giden baştır Elif. Hiçbir alfabenin, hiçbir lügatin anlatamadığı aşktır Elif. Evvelin ve ahirin tanımıdır.

O ki kalp güzelliğinin simaya yansımış şeklidir. Ay ikiye bölündüğünde yarenin dilinden düşürmediği kelimedir. ‘Oku!’ emri geldiğinde yaratılmışın secde edip vav gibi eğilmesidir. Elif ki cennetin anahtarıdır. O, bütün yakarışların kabul oluş anıdır.

evvelin tanımıKabafii Reklam Alanı