Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

23.06.2023 / Eğitim / Genel

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde işletmeler mesajını kamuoyuna ulaştırmak için çeşitli araçlar kullanır.

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

Kanal olarak nitelendirdiğimiz bu araçlar, seçilen hedef kitleye göre farklılıklar göstermektedir.

Kuruluş içi reklamlar

Kurum içerisinde belirli bir amaç için hazırlanan dışarıya herhangi bir ödemenin olmadığı reklam türüdür. Genel olarak televizyon kanallarının yeni yayın dönemine ilişkin çekmiş olduğu tanıtım programlarının çekimleri bu tür tanıtım faaliyetidir.

Kamu hizmeti reklamcılığı

Medya tarafından ücret alınmadan kamu yararına yapılan; uyuşturucu bağımlılığı, sigaranın zararları ve AIDS’le mücadele gibi konularda bir kurumun reklam hazırlatma ve bunu da yayınlatmasıdır. Örneğin kar amacı gütmeyen bir örgüt veya bir ilaç şirketinin hazırlatmış olduğu reklamların medya organlarında yayınlanmasıdır. Bunların içeriğine karar verilmesi reklama benzerken hangi yayın organında olacağı veya yayın süresi konusunda kararın medyada olmasından dolayı duyuruma benzemektedir.

Kurumsal reklam

Kurumsal reklamla amaçlanan; hedef kitlenin dikkatini kuruma çekmek, kurum imajı yaratmak, kuruma olan pozitif duyguları pekiştirmek ve davranışlarını bu yönde etkilemek amacıyla yapılır. Kurumun kimliğini, bakış açısını, felsefesini, toplumdaki rolünü göstermek, topluma kurumla ilgili bilgi aktarmak, topluma kurumun katkılarını, başarılarını, beklentilerini anlatmak kurumsal reklamın başlıca amaçlarıdır.

Kurumsal reklamın çalışanları kuruma bağlı kılma, kamuoyu desteği ile satışları artırma ve kamuoyunun kurumu anlamasını sağlamak gibi faydaları vardır.

Kurum içi yayınlar

Bu yayınların hedef kitlesi kurum içi çalışanlar ve ortaklar gibi kurumda çalışan iç kitledir. Kullandıkları halkla ilişkiler ortam ve araçları ise toplantılar, üst düzey yöneticilerin departman ziyaretleri, radyo televizyon yayınları, çalışanların ailelerine yönelik programlar, görsel ve işitsel yayın araçları ve basılı araçlardır.

Tanıma Yöntemleri

Halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitlenin fikir ve düşüncelerini anlamak yani hedef kitleyi tanımak için kullanılan yöntemler vardır. Bunlar:

 • Danışma
 • Halkla yüz yüze ilişki
 • Anketler, kamuoyu araştırmaları
 • Medyayı izleme

Halkla ilişkiler faaliyetinde kurum mesajının iletilmesinde kullanılacak araçları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 • Basılı Araçlar
  • Dergiler
  • Broşürler, el kitapları
  • Afişler
  • Rozet ve pullar
  • Raporlar
  • İşletme gazetesi
 • Sözlü Araçlar
  • Yüz yüze ilişki, telefonla görüşme
  • Toplantı, konferans
 • Görsel, İşitsel Araçlar
  • Radyo, televizyon
  • Tanıtım filmi
  • Yarışmalar, törenler, festival, fuar ve sergiler
 • Diğer Araçlar
  • Lobicilik
  • Sponsorluk
  • Sosyal sorumluluk uygulamaları
  • İnternet