Bir Logonun Tasarım Süreci

21.05.2019 / Eğitim / Genel

Logonun tasarım sürecinde firma hakkında ön araştırma yapıldıktan sonra amaç ve yapım aşamasındaki unsurlara dikkat etmek gerekiyor.

Bir Logonun Tasarım Süreci

Logonun tasarım sürecinde amacı, yapım aşamaları, dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle firma hakkında ön araştırma yapılması gerekmektedir.  Bu bilgilerin çerçevesinde tasarım aşamaları planlanmalıdır.

İlk aşama olarak problemin tanımlanması, topluma mesaj verebilecek şekilde nasıl hazırlanacağı tasarlanmıştır. Problemin tanımlanması sırasında tasarımcı sınırları zorlayıp, alışılmış düşüncelere takılıp kalmadan, farklı bir yaratıcılık kullanılmaya çalışılmıştır. Otel logo tasarımında Osmanlı etkileri yansıtılmıştır. Toplumda merak uyandırmak için, gizemli bir isim düşünülmüştür.

Logonun Tasarım Süreci

İkinci aşama olarak, faaliyet alanı ve başka tasarımcıların benzer problemleri nasıl çözümlediği araştırılmıştır, bu durum sonunda ise yeni bilgiler ışığında literatür aşaması yapılmıştır.

Üçüncü aşama ise, yaratıcılık ve buluş üzerine yapılan çalışmadır. Yaratıcılık üzerine çalışırken, tasarlayacağı kavramı görselleştirmek ya da onu biçimlendirmek için algı ve sezgiye dayalı birikimler hedeflenmiştir. Logonun isminden yola çıkılarak, semboller stilize edilmiştir. Logonun rengi ise, Osmanlı Dönemi renk anlayışından esinlenilmiştir. Dördüncü aşamaysa çözüm bulma olmuştur. Yapılan tasarımın, tipografisi rahat algılanabiliyor mu, hedef kitlenin anlamasını güçleştirecek bir durum var mı, tasarımda kullanılan renkler olumlu ve olumsuz anlamda neler çağrıştırıyor gibi sorulardan yola çıkarak çözümleme doğru yolda ilerliyor mu gibi sorulara çözümler aranmıştır. Son aşama olarak da uygulama yapılmıştır.

Tasarlanan Logonun İncelenmesi

Bu beş aşamaya dikkat edilerek bir otel firması için tasarım yapılmıştır. Problemin tanımlanması yapılıp, logo Osmanlı teması olan bir otel için tasarlanmıştır. Yapılan tasarım, amaçlarına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Sonrasında o dönemin renkleri; insanlar üzerinde yaratacağı algı, Osmanlı temasını anımsatacak, biraz da eski ve gizem hissi uyandıracak bir isim seçilmesi için bilgi toplanılmıştır. Firma için toplanan bilgilerle beraber yaratıcılık ve buluş birleştirilerek pinhan ismi bulunmuştur. Firma için düşünülen isim Farsçada gizli saklı anlamına gelen “pinhan” ismi kullanılmıştır. Öncelikle logotype olarak hazırlanıp serifli bir yazı karakteri bulunup espas aralıkları ve düzenlemeleri yapılmıştır. Renk olarak da koyu gri kullanılmıştır.

Logonun Tasarım Süreci

Yazı olarak büyük harfler (majiskul) kullanılmıştır. Aralıklar uzaktan ya da yakından okunmak istendiğinde kolay algılanabilecek şekilde düzenlenmiştir. Firmanın pinhan adını kullanmasındaki amacı gizem yaratmak otel içerisinde, alışılmış dışında bir etki oluşturmak için hazırlanmıştır.

Sembol olarak ise bir ay gibi yapılan obje içerisinden kuşların çıkması ve etrafa dağılması şeklinde tasarlanmıştır. Osmanlı Dönemi kültüründe kuşların haber taşıyan canlılar olarak bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak kuş figürü stilize edilerek sunulmuştur.

Logonun Tasarım Süreci

Logonun altında Osmanlı Oteli yazılacaktır. Fakat Türkçe adı değil İngilizce adı tercih edilmiştir. “Ottoman Hotel” olarak yazı karakteri olarak da logotypedaki gibi serifli yazı kullanılmamıştır. Daha modern olabilmesi için sade bir yazı karakteri seçilmiştir. Renk olarak da siyah seçilip, kurum vurgulanmak istenilmiştir.

Logonun Tasarım Süreci

Logoyu bütün hale getirirken yazı ile oluşturulan sembol bir arada kullanılmak için hazırlanmıştır. Otelin derecesi beş yıldızla belirlenirken tipografinin sağ köşesine yerleştirilmiştir.

Logonun Tasarım Süreci

Yapılan bu tasarımda turkuaz rengini kullanarak fizyolojik ve psikolojik olarak insanlarda canlandırıcı, serinletici ve ağrı kesici özelliğinden yararlanarak kullanmıştır. Eski dönemlerde turkuaz Türk rengi olarak da bilinmektedir. Mesela Turkey logosunda da turkuaz rengi yer almıştır.