İlkyardım ve Acil Tedavi

10.11.2021 / Sağlık / Genel

İlkyardım ve acil tedavi birbirinden farklı iki konudur. İlkyardımı herkes yapabilirken acil tedaviyi işin ehli kişilerin yapması gerekir.

İlkyardım ve Acil Tedavi

İlkyardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil yardım, acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

ilkyardım ve acil sağlık arasındaki farklar

İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark

Acil tedavi işin ehli kişilerce gerekli donanımlar kullanılarak yapılan müdahalelerdir. İlkyardım ise bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlkyardımın Öncelikli Amaçları

  • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
  • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
  • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
  • İyileşmenin kolaylaştırılması