İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

11.03.2022 / Genel

Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi, onları olası risklerden koruyabilme vizyonuna bağlıdır.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

İstanbul’da 2006 yılından bu yana, kamu binalarının olası bir depreme karşı hazırlanması kapsamında önemli projelere imza atan İPKB (İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) çok sınırlı bir kadroyla çok büyük projeleri gerçekleştirmiş ve binaların afet risklerini azaltmada rehber bir kurum haline gelmiştir.

1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kazım Gökhan Elgin; iki yıl özel sektörde İzmir ve İstanbul’daki devlet hastanelerinin deprem güvenliğini artırmak için güçlendirme projelerinde mühendis olarak çalıştıktan sonra Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’nde Marmara Depremi Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında koordinatör olarak altı yıl; Hazine Müsteşarlığının önderliğinde Yalova’da, Düzce’de, Sakarya’da, Kocaeli’de 15 bine yakın konut üretiminde çalışmış ve İstanbul’un depreme hazırlanması amacıyla Dünya Bankası yetkilileriyle de birlikte 3-4 yıl boyunca İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık projesinin (İSMEP) hazırlık çalışmalarını yapmıştır.

Kamu binalarını, özellikle de okulları ve hastaneleri önceleyen, kamuyu olası depreme nasıl hazırlarız diye yola çıkan İPKB; İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi altında İstanbul ilinin deprem riskini önleme çalışmalarını yönetmek için 2006 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır.

Bugüne kadar 1534 kamu binasını güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasını sağlayan İPKB, 16 sene içerisinde 738 okulun güçlendirmesini tamamlamış, 356 okulun da yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamıştır. Okul binaları dışında 115 sağlık binası, 38 yurt binası ve 78 idari bina projesi tamamlanmış; toplamda 1.531 kamu binasını güçlendirmeyi (bir kısmını yıkıp yeniden yaparak) başarmıştır. 

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi gibi yapım çalışmaları tamamlanan hastanelerde deprem yükünün yüzde 90’ını alan sismik izolatörler bulunması; deprem anında ve sonrasında da bu hastanelerimiz çalışabilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca bu binaların çevreci, yeşil ve tasarruflu binalar olması LEED Platinum Sertifikası ödülünün de alınmasını sağlamıştır.

Kültürel Mirasın Korunması çalışmaları kapsamında da faaliyet gösteren İPKB, literatür taraması, saha çalışmaları, restitüsyon projesi, sismik risk değerlendirmesi, zarar azaltma önlemleri ile coğrafi bilgi sistemleri veri tabanının devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirmiş ve bu kapsamda 76 kompleks, 126 binada afet risklerine yönelik envanter çalışması yapmıştır. Arkeoloji Müzesi klasik ve ek binaları, Aya İrini Anıtı ve Mecidiye Köşkü’nün deprem performansının değerlendirmesi çalışmalarını tamamlayarak, her bir bina için yapısal güçlendirme proje önerilerini geliştirmiştir.