Sözlü Olmayan İletişim Araçları

12.06.2023 / Eğitim / Genel

Örgüt içerisinde çok çeşitli sözlü olmayan iletişim araçları bulunmaktadır. Bu araçlar genel olarak beden dili, ses tonu, kıyafet, logo ve müzik olarak beş başlık altında toplanabilmektedir.

Sözlü Olmayan İletişim Araçları

Sözlü olmayan iletişim araçları, sözcüklerin kullanılmadığı veya sınırlı bir şekilde kullanıldığı iletişim araçlarıdır. Bu araçlar, görsel, işitsel, sembolik veya bedensel iletişim yoluyla mesajların iletilmesini sağlar.

Beden Dili

Yapılan araştırmalar, iletişim sürecinde beden dilinin etkisinin yaklaşık %60'lık bir oranı kapsadığı aktarılmaktadır. İnsanlar birbirleri ile iletişim kurarken beden dilleri ile sözlü olarak verdikleri mesajları kuvvetlendirmektedir.

Örgütlerde de beden dili çalışanlar arasında iletişim kurulmasında önemli bir araçtır. Örgüt yöneticisi beden dilini kullanarak çalışanlarına bir konunun ne kadar önemli olduğunu aktarabilmekte veya herhangi bir davranışın yapılmasının örgüt için ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini aktarabilmektedir.

Ses Tonu

İletişim boyutunda yapılan araştırmalar ses tonun iletişim sürecindeki etkisini ise yaklaşık olarak %30 olarak belirlemiştir. Bu açıdan ses tonu, beden dilinden sonra iletişim sürecine en fazla etki eden ikinci unsur olmaktadır.

Örgüt içi iletişimde ses tonu iletişimin gücünü arttırmak için kullanılmaktadır. Örgüt yöneticileri tıpkı beden dilinde olduğu ses tonunu yükselterek belirli konuların önemli olduğuna vurgu yapabilmektedir. Benzer şekilde örgüt çalışanlarının farklı konu ve içeriklerde uyarılmasında da ses tonundan yararlanabilmektedir.

Kıyafet

Çalışanların kıyafetleri, örgütün gerçekleştirdiği faaliyetlere göre şekillenebilmektedir. İnşaat alanında çalışan bir örgütün üyelerinin kıyafetleri ile yemek sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün üyelerinin kıyafetleri aynı olmamaktadır. Bu nedenle kıyafetler, örgütün kimliğini ve yapısını doğrudan yansıtabilmektedir.

Bazı örgütlerin kendine ait kıyafetleri veya üniformaları bulunmaktadır. Bu şekilde insanlar, örgüt çalışanlarını kolaylıkla tanıyabilmektedir. Kıyafetlerde bulunan işaretlerden, renklerden veya kıyafetin yapısından örgüt içerisinde kimin hangi görevde olduğu aktarılabilmektedir. Diğer yandan bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısı da ortaya çıkabilmektedir.

Logo

Örgütler, kendilerini tanıtan bir logoya sahiptir. Logolar kimi zaman örgütün hangi faaliyetlerde bulunduğundan, kurumsal kimliğine kadar pek çok farklı bilgiyi bünyesinde bulundurabilmektedir.

Örgütler gerçekleştirdikleri işlere mümkün olduğunda logolarını yerleştirmektedir. Böylece insanlar logolar üzerinden hangi kurumun hangi işi yaptığını anlayabilmektedir. Üzerinde logosu bulunan başarılı işler, örgütün itibarının güçlenmesinde önemli bir ol oynamaktadır.

Müzik

Müzik, örgütlerin yapısını yansıtan önemli bir iletişim aracıdır. Bazı örgütler, kendi müziklerini oluşturur, bazı örgütler ise mevcut müziklerden birisini kullanır. Örgütler tarafından kullanılan müzikler, insanların kafasında örgüt ile ilgili belirli algıların oluşmasını sağlamaktadır.

Hedef kitlesi gençler olan örgütler hareketli pop müzikleri kullanabilirken hedef kitlesi daha ileri yaşta olan örgütler ise sakin klasik müzikleri tercih edebilmektedir. Örgütler, kimi zaman reklam kampanyalarında oluşturdukları cıngıllar ile vermek istedikleri mesajın etkisini arttırmaya çalışabilmektedir.