Volga-Don Kanalı

25.07.2023 / Tarih / Eğitim

Sovyetler Birliği tarafından yapılan Volga-Don Kanalı, İdil Nehri ile Don Nehri'ni en kısa mesafe ile bağlayan bir kanaldır.

Volga-Don Kanalı

Hazar Denizi'ni Azak Denizi üzerinden Karadeniz'e bağlar. Suyolunun toplam uzunluğu 101 kilometre olup 45 kilometrelik çaylar ve suni gölleri içermektedir.

16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, 17. yüzyılda Rusya İmparatoru Petro inşaat girişimlerinde bulunmuşlardır. Fakat başaramamışlardır.

Sovyetler Birliği döneminde Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın öncesinde Sergey Zhuk'un Институт Гидропроект (Suişleri Projesi Enstitüsü) tarafından inşaata başlanmıştır. Ancak 1941 - 1945 yılları arasında savaş nedeniyle durdurulmuştur. 1948 - 1952 yılları arasında tamamlanmış ve 1 Haziran 1952'de kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca Bakınız