1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

15.06.2023 / Tarih / Eğitim

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya Çarlığı arasında gerçekleşen bir dizi çatışmadır.

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı'nın bir parçasıdır. II. Viyana Kuşatması sonrasında çok sayıda Avrupa ülkesi Osmanlı İmparatorluğu'na karşı birleşerek saldırıya geçti. 1686 yılında Rusya da Kutsal İttifak ülkelerine katıldı. 1687 ve 1689 yıllarında Kırım'a, 1695 ve 1696 yıllarında ise Osmanlılara ait Azak'a saldırıya geçtiler. Kırım'da başarılı olamayan Rusya, Azak'ı ele geçirmeyi başardı. Savaş 1700 yılında İstanbul'da imzalanan bir antlaşmayla sona erdi.

Bu savaş, iki güç arasındaki süregelen rekabetin bir sonucuydu ve Rusya'nın güçlenmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altındaki topraklarda Rus etkisini artırma çabalarını içeriyordu.

Savaşın başlangıcı, 1686 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan'a karşı yaptığı saldırı ile gerçekleşti. Lehistan'ın destekçisi olan Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı askeri harekâtlara başladı. Savaş, Kırım Hanlığı'nın da Rusya'nın yanında yer almasıyla birlikte daha geniş bir boyuta ulaştı.

Savaşın önemli bir bölümü, Kırım Yarımadası ve Ukrayna'da gerçekleşti. Rusya, Kırım'ı ele geçirdi ve Ukrayna üzerindeki etkisini artırmaya çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu ise Rus ilerlemesini durdurmak ve topraklarını korumak için mücadele etti.

Savaşın sonucunda, 1700 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile bir barış sağlandı. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan topraklarındaki bazı haklarını ve Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanıdı. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı kaybettiği topraklar savaşın sonucunda Rusya'nın gücünü artırdı ve bölgedeki dengeyi değiştirdi.

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu savaş, iki güç arasındaki rekabetin ve güç dengesinin ortaya çıktığı bir sürecin bir parçasıydı ve ilerleyen yıllarda da benzer çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

Savaşın Sonuçları

  • Karlofça Antlaşması: Savaşın sonucunda 1700 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile bir barış sağlandı. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan topraklarındaki bazı haklarını ve Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanıdı. Bu antlaşma, savaşı sona erdiren ve taraflar arasında bazı toprak değişimlerine yol açan bir belge oldu.
  • Rusya'nın Gücünün Artması: Savaşın sonucunda Rusya, Kırım'ı ele geçirdi ve Ukrayna üzerindeki etkisini artırmaya başladı. Bu durum, Rusya'nın bölgedeki gücünü ve nüfuzunu genişletmesine olanak sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ise savaş sonucunda Rusya'ya karşı kaybettiği topraklar, Rusya'nın gücünü artırdı ve bölgedeki dengeyi değiştirdi.
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Zayıflaması: Osmanlı İmparatorluğu, savaş sırasında Rusya'ya karşı toprak kaybetti ve savaşın sonucunda gücünü zayıflattı. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme sürecindeki önemli bir faktör oldu ve Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü azalttı.
  • Bölgesel Dengelerde Değişim: Osmanlı-Rus Savaşı, bölgedeki güç dengelerinde değişikliklere neden oldu. Rusya'nın gücünün artması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması, bölgede Rusya'nın etkisini artırdı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolündeki topraklarda Rus nüfuzunu genişletti. Bu durum, bölgedeki siyasi ve askeri dengeyi değiştirdi ve gelecekteki çatışmalara zemin hazırladı.
  • Lehistan'ın Durumu: Savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan'a karşı yaptığı saldırıyla başladı. Lehistan, Rusya'nın destekçisiydi ve savaşın sonucunda Lehistan üzerindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi azaldı. Lehistan'ın durumu, savaş sonucunda Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmasına ve Lehistan'ın bağımsızlık mücadelesi için zorlu bir sürecin başlamasına yol açtı.

Ayrıca Bakınız