Avrupa Hun Devleti

20.02.2020 / Tarih / Eğitim

Macaristan topraklarında kurulan Avrupa Hun Devleti’nin başındaki isim aynı zamanda 375 yılında Kavimler Göçü’nü başlatan Balamir’dir.

Avrupa Hun Devleti

Avrupa’da ilk kurulan Türk Devleti olma özelliği taşıyan Avrupa Hun Devleti, Türk Kültürü’nü de Avrupa’ya taşımıştır.

Avrupa Hun Devleti’nin ilk kurucusu Balamir’dir. Ardından Uldız başa geçmiştir. Uldız’ın ardından üçlü dönem başlamıştır ve başa Rua-Karaton-Attilla geçmiştir. Üçlü arasında en etkili olan Atilla’dır.

avrupa hun devleti bayrağı

Uldız döneminde ilk defa Anadolu’ya ayak basılmıştır. Anadolu’ya ilerleyen Uldız, kendisi ile barış görüşmesi yapmak isteyen Trakya Valisi’ne “İstersem güneşin doğduğu ya da battığı her yeri zapt ederim” diyerek gücünü göstermiştir.

Attilla zamanında iki düşman vardır. Batı Roma ve Doğu Roma’dır. Batı Roma ile iyi ilişkileri geliştirip Doğu Roma’nın üzerine gitmiştir. Batı Roma Hükümdarı’nın kızı ile nişanlanan Attilla, 1. Balkan Seferi ve 2. Balkan Seferi’nin ardından Margos Barışı yapılmıştır. Ardından bu anlaşmaya uyulmadığı için ardından Anatolyos Antlaşmaları yapılmıştır.  Anatolyos Antlaşmaları gereğince vergi üç kat arttırılır.

Doğu Roma’yı vergiler ile zapt eden Attilla yönünü Batı Roma’ya çevirir. Nişandan sonra evlilik için Batı Roma topraklarının yarısını isteyen Attilla, red cevabını alınca istediği olur ve nişan bozulur. Galya (Fransa) seferi yapan Attilla, Batı Roma ile yenişememiştir.

Ardından hiç kimsenin beklemediği bir anda Alpleri aşarak İtalya’ya girer ve Batı Roma’nın göbeğine girmiş olur. Bu gelişme sonrasında Papa 1. Leo, bir heyet ile Attilla’nın huzuruna çıkar. Sefere son vermesini isterler. Attilla ise aşağıdaki dört sebepten dolayı seferini durdurma kararı alır.

  • Papa’nın ricası,
  • Roma’nın Hristiyanlarca kutsal mekan kabul edilmesi,
  • Batı Roma’nın gücünü kırdığına inanmış olması
  • Sasani tehlikesinin ortaya çıkmış olması

Attilla, Batı Roma İmparatorluğu’nu almaktan vaz geçince, Doğu’da Sasanilere karşı harekete geçmeye hazırlanır. Ama harekete geçmeden zehirlenerek öldürülür.

Savaşlardaki üstün başarısı ve hırsı sonucu Attilla’ya farklı isimler takılmıştır.

  • Cesur Kavimlerin Efendisi
  • Tanrının Kırbacı (Kamçısı) – Flegellum Dei
  • Almanların Nibelungen Destanı’nda Etzel olarak geçmektedir

Kaynak: Benim Hocam Yayınları