Bağımsızlığımızın İlanı Cumhuriyet

30.10.2020 / Tarih / Genel

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” / Atatürk

Bağımsızlığımızın İlanı Cumhuriyet

Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonra topraklarımız işgal edilmiş, ordu zayıflatılmış, cephaneleri elinden alınmıştı. Çeşitli kurtuluş yolları vardı ama bu yollar bağımsızlığımıza gölge düşüren, sömürge olarak yaşamamıza sebep olacak çözümlerden ibaretti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ise kararı kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak idi. Başka ülkelerin himayesinde tutsak ve sömürülerek yaşamaktansa yok olmak tercih edilmeliydi.

Samsun’a çıkarken kurtuluş yolunda ilk adım atılmıştı. Ulus ve ordu işgale karşı ayaklanmalıydı. Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongreleri ile vatan ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, ulusal sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu kabul edilmiş, manda fikri hiçbir şekilde kabul edilmemiştir. Milletin bağımsızlığını millet koruyacaktır.

Cumhuriyet ve Atatürk

Misak ı Milli sınırları kabul edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk 19 Mart 1920 yılında Ankara’da bir meclis toplanmasına karar verir.23 Nisan 1920 tarihinde Meclis açılır. Ülke topraklarının işgali ve Sevr Anlaşması’nın imzalanması sonrası yapılan 1. ve 2. İnönü Savaşları ile kazanılan zaferden sonra Yunan Orduları’nın tekrar saldırısı ile Atatürk ordulara şu emri verir: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Bu emre uyan ordumuzun mücadelesi ile 23 Ağustos 12 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra kaybedilen ülke toprakları tekrar alınmaya başlar. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ile düşmanlara karşı büyük zaferler kazanılır.9 Eylül 1922 günü İzmir Yunan işgalinden kurtarılır. Mudanya Konferansı ve Lozan anlaşması ile kaybedilen Anadolu toprakları yeniden kazanılmıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ile egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu kabul edilmiştir. Cumhuriyet her fikre saygı gösteren, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm halkını kucaklayan baskı kurmayan, din ve devlet işlerinin ayrıldığı, her vatandaşa eşit şartlarda yaşama hakkı kazandıran bir rejimdir.

cumhuriyeti biz böyle kazandık

Unutulmamalıdır ki cumhuriyet yönetiminin bir alternatifi olamaz ve Atatürk’e boyunduruk altında olmamıza izin vermediği, hür irademizle istediğimiz inancı, hayatı yaşayabildiğimiz için minnettarız. Cumhuriyet var oldukça bir vatanımız, bir bayrağımız olacak, ulu önder Atatürk unutulmayacak, unutturulmayacaktır.

Sonsuz nöbetimiz kuşaktan kuşağa devam edecektir ATAM..

29 ekim anıtkabir