Birinci Kuşak Haklar

25.12.2020 / Eğitim / Genel

Birinci kuşak haklar, burjuvazinin bir yer edinmeye ve elde ettiği hakları siyasal iktidara kabul ettirmeye çalıştığı dönemin ürünüdür.

Birinci Kuşak Haklar

Birinci kuşak haklar, 17 ve 18. yüzyılda dile getirilmiş, Amerikan ve Fransız devrimleri ile büyük ölçüde uygulamaya geçirilmiştir. 19. yüzyılda ortaya çıkan anayasacılık akımı ile burjuvazi elde ettiği hakları hukukileştirmiştir.

Birinci kuşak haklar, liberal düşünceye dayanmaktadır. Bireyin sınırsızca istediğini yapabilmesi, girişim özgürlüğüne müdahale edilmemesi esastır. Klasik haklar, kişileri devlete karşı korur. Klasik hakları kullanabilmek bakımından kişilerin gereksindiği en önemli şey özgür olmaktır.

17. ve 18. yüzyılda eşitli ülkelerde yayınlanan bildirilere göre başlıca birinci kuşak haklar şunlardır:

 • Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
 • Kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği
 • Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü
 • İnanç ve ibadet özgürlüğü
 • Konut dokunulmazlığı
 • Mülkiyet hakkı
 • Eşitlik hakkı
 • Dernek kurma hakkı
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
 • Dilekçe hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Kamu hizmetine girme hakkı
 • Adil yargılanma hakkı

Birinci kuşak haklar, anayasamızda Temel Haklar ve Ödevler bölümünde "Kişi Hakları ve Ödevleri" ile "Siyasi Haklar ve Ödevler" olarak düzenlenmiştir.