İtirazım Var

22.2.2019 / Deneme

2014 yılında gösterime giren “İtirazım Var” isimli Türk filminde, faizin dinî açıdan yanlış olduğu kadar, sosyal hayatta da ne gibi yanlışlıkları beraberinde getirdiği işlenmekte.

İtirazım Var

Günümüz dünyasının realite diye ifade ettiği birtakım ekonomik unsurları ile birlikte; zaten birçok damarı tıkanmış (bilinçli bir şekilde tıkanmaya mecbur bırakılmış) bulunan bin dört yüz yıllık kültür birikimi içinde yaşayan ve yaşlanan nesiller; doğru ile yanlışı karışmış bir hayatın problemlerini; reel çözümlerle karşılamak mecburiyetinde kalıyor. Kalıyor kalmasına ama reel çözüm diye öğrenilen şeyler kimsenin derdine derman olmadığı gibi, yeni çözülmez dertler ekleniyor fertlerin hayatlarına.

hayatın problemlerini reel çözümlerle karşılamak

Problemi yok saymak da bir çözüm olmayınca geriye öğrenilmiş çaresizlikler kalıyor. Pisipisine yaşanan hayatlar gazetelere haber malzemesi sağlıyor haliyle. “Hata olduğu bilinen davranışlardan” acaba hangisini atladık da başımıza bu elem verici hadiseler geldi diye düşünmekten kendini alamayan bireylerden oluşan bir toplum peyda oluyor günden güne.

Ne sıradan hayatların, basit problemlerine; ne de dünyanın çivisinin çıkartıldığı bölgelerdeki mazlumların tarifsiz acılarına yönelik herhangi bir geçerli çözümlemeye sahip olamıyor hiç kimse.

Pisipisine yaşanan hayatlar gazetelere haber malzemesi sağlıyor

Slogan haline getirdiğimiz çözüm cümleleri de artık kimse için bir şey ifade etmiyor zaten.

Bildiklerini, doğru olduğunu sanarak yeni nesillere öğreten büyükler, bebeklerin ağzına “yalancı meme” tıktıkları sürece de çözüm filan beklemek beyhude sanırım.

Bildiklerinin doğru olduğunu sanarak yeni nesillere öğreten büyükler