Kişisel Satış Türleri

20.07.2023 / Eğitim / Genel

Kişisel satış etkinliklerinde, satış elemanları, işletmenin pazara sunmuş olduğu mal veya hizmetleri müşterilere satmaya çalışmaktadır.

Kişisel Satış Türleri

Kişisel satış etkinliklerinde, satış elemanları, herhangi bir perakende noktasında, müşterilerin ev, ofis ve iş yeri gibi bizzat bulundukları yerlerde veya da müşterilerin satış noktalarına getirilmesi suretiyle işletmenin pazara sunmuş olduğu mal veya hizmetleri müşterilere satmaya veya yukarıda ifade edilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bu kapsamda, Kotler ve Keller (2018) tarafından kişisel satış faaliyetlerinde satış elemanlarının yerine getirdikleri görevler dikkate alınarak en az yaratıcılık gerektiren görevden en yüksek düzeyde yaratıcılık gerektiren göreve doğru altı adet kişisel satış türü ifade edilmektedir. Bu satış türleri aşağıda açıklandığı gibidir.

  • Teslim Eden (Dağıtıcı): Bu kapsamda, satış elemanlarının başlıca görevi, satılan ürünlerin alıcıya teslimatının gerçekleştirilmesidir.
  • Sipariş Alan: Bu kapsamda, satış elemanları iç ve dış sipariş alıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. İç sipariş alıcı, herhangi bir perakende noktasında tezgâhta bulunarak müşterilere hizmet vermektedir. Dış sipariş alıcılar ise özellikle perakende mağazaları dolaşarak başka bir ifadeyle müşterilerin bulundukları yere giderek sipariş almaya çalışmaktadırlar.
  • Misyoner: Bu satış elemanlarının başlıca görevi, çalışmış oldukları işletme ve bu işletmenin mal ve hizmetleri hakkında, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihinlerinde iyi bir izlenim oluşturmak ve müşterileri söz konusu mal ve hizmetler hakkında bilgilendirmektir. Bu satış elemanlarının sipariş almak gibi bir görevleri bulunmamaktadır.
  • Teknisyen: Bu satış elemanlarının yüksek düzeyde teknik bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir. İşletmenin pazara sunduğu ürünlerin önemli ölçüde teknik bilgi içermesi ve karmaşık olması hâlinde bu satış elemanlarından yararlanılmaktadır.
  • Talep Oluşturan: Yeni araç ve yöntemler kullanarak işletmenin sahip olduğu mal ve hizmetlerin pazardaki tüketiciler tarafından talep edilmesi ve satışının sağlanması bu satış elemanlarının görevidir.
  • Çözüm Sağlayıcı: Bu satış elemanlarının görevi, müşterilerin işletmenin mal ve hizmetleri ile ilgili yaşadıkları problemlerin, işletmenin kendi bünyesinde başka bir ifadeyle işletmedeki var olan sistemle çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır.