Pozitif Statü Hakları

27.12.2020 / Eğitim / Genel

Pozitif statü hakları, devletin olumlu müdahalesini gerektiren haklardır. Bireyler bu hakları ancak devletin müdahalesi ile kullanabilir.

Pozitif Statü Hakları

Pozitif statü hakların temelinde toplum içerisinde bulunan sosyal eşitsizlikleri gidermek vardır. Sosyal devlet anlayışının sonucu olan pozitif statü haklara kısaca “sosyal haklar” denmektedir. Bu haklar tarihsel sınıflandırma da ikinci kuşak haklara denk gelmektedir.

Pozitif statü haklara örnek vermek gerekirse;

  • Devletin eğitim hakkını yerine getirmesi için gerekli imkânları sağlaması
  • Sağlık hakkı için devletin yeterli hastane açması ve gerekli personeli temin etmesi