Prut Antlaşması

15.06.2023 / Tarih / Genel

Prut Antlaşması, 21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır.

Prut Antlaşması

Prut Nehri kıyısında bulunan Focşani kasabası yakınlarında imzalandı. İmzalanan antlaşma, Prut Savaşı'nın sonucunda müzakerelerin yapıldığı bu bölgede gerçekleştirildi.

Prut Antlaşması, Osmanlı-Rus ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşmadan sonra, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki ilişkilerde gerilim ve çatışmalar artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'nın genişleme politikaları ve sınırlarına yönelik tehditlerle daha fazla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Antlaşma, Prut Savaşı'nın sonucunda imzalanmış ve çeşitli maddelerden oluşmaktadır.

  • Azak Kalesi'nin Teslimi: Antlaşmanın en önemli maddelerinden biri Azak Kalesi'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rusya'ya teslim edilmesiydi. Azak Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz'e olan erişimini kontrol eden stratejik bir noktaydı. Bu kayıp, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir stratejik ve sembolik değer ifade etmekteydi.
  • Savaş Tazminatı: Osmanlı İmparatorluğu, antlaşma gereği Rusya'ya büyük bir savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır. Bu tazminat, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş masraflarını karşılamak ve Rusya'ya yapılan saldırıları telafi etmek amacıyla verilmiştir.
  • Sınırların Belirlenmesi: Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki sınırların belirlenmesine de değinmiştir. Taraflar, belirli bölgelerin kimin kontrolünde olacağını ve hangi toprakların kime ait olduğunu belirlemek için sınırlar hakkında anlaşmışlardır.
  • Esirlerin İadesi: Prut Antlaşması, her iki tarafın da savaş esirlerini karşılıklı olarak iade etmesini öngörmüştür. Bu, savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır.
  • Ticaret ve Diplomatik İlişkiler: Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki ticaret ilişkilerini düzenlemiştir. Taraflar, karşılıklı olarak ticaret yapma hakkına sahip olacak ve diplomatik ilişkileri sürdüreceklerdir.

Prut Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu için ağır koşullar içeren bir antlaşma olarak değerlendirilir. Osmanlı İmparatorluğu, Azak Kalesi'nin kaybı ve savaş tazminatı gibi önemli bedeller ödemek zorunda kalmıştır.

Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçsüzlüğünü gösteren bir dönüm noktası olmuş ve Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, bu antlaşma sonucunda Karadeniz'e olan erişimini kaybetmiş ve Rusya'nın bölgedeki gücünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki diğer devletlerle olan rekabetinde geri çekildiğini ve gücünün azaldığını göstermiştir.

Sonuç olarak, Prut Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu için bir yenilgi ve güç kaybını simgelerken, Rusya için ise bölgedeki etkisini artıran ve genişlemesine katkıda bulunan bir anlaşma olmuştur. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflama sürecini hızlandırmış ve Rusya'nın bölgedeki konumunu güçlendirmiştir.

Prut Antlaşmasını İmzalayan Kişiler

  • Osmanlı İmparatorluğu adına Damat Ali Paşa: Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamı ve padişahın damadı olan Damat Ali Paşa, antlaşmanın imzalanmasında Osmanlı tarafını temsil etti.
  • Rusya Çarlığı adına Boris Petroviç Sheremetev: Rusya'nın üst düzey bir komutanı ve diplomat olan Sheremetev, antlaşmanın imzalanmasında Rusya tarafını temsil etti.

Bu kişiler, Prut Antlaşması'nın imzalanması sürecinde önemli roller üstlenmiş ve antlaşmanın şartlarını müzakere etmişlerdir.

Ayrıca Bakınız