Dinde Zorlama Var Mıdır?

14.03.2022 / Din / Deneme

Dinde zorlama yoksa, yaratıcı neden inkâr edenleri azapla tehdit etmektedir?

Dinde Zorlama Var Mıdır?

Bakara Suresi 256. ayette mealen; "Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir." buyrulmaktadır.

Peki, bu ayetin başındaki "dinde zorlama yoktur" ifadesi ne tür bir gerçeği izah etmektedir?

İnancımız gereği Allah'ın buyruklarına uyulmaması sonucunda acıklı bir azap bulunmaktadır. Kuran'da inkârcılara yönelik pek çok tehdit içeren ayet bulunduğu da aşikardır.

Bir insana serbest olduğu söylendikten sonra, ona baskı ve tehdit yoluyla yapması gereken şeyleri hatırlatmak bir tür zorlama değil midir?

Yaratıcı gerçekten kullarını serbest bırakmış mıdır?

Ayetin içinde geçen "ikraahe" (dini anlamda ikrah, özgür iradeyle istenmeyen bir şeyi zorla veya baskıyla yaptırmak demek) kelimesi 'zorlama' anlamında kullanıldığı gibi 'çirkinlik' (kerih/mekruh) anlamına gelecek şekilde de kullanılabilmektedir.

Şu durumda "Dinde çirkinlik yoktur" şeklinde anlam verdiğimizde, Allah'ın insanları başıboş bir serbestlik içinde bırakmadığı daha basit bir şekilde anlaşılabilecektir. (Allah'ın dünyadaki imtihan sebebiyle geçici olarak tanıdığı serbestlik, dinde zorlama yoktur şeklinde değerlendirildiğinde yanlış anlaşılma problemlerini de beraberinde getirir)

Biz kullara gelince; herhangi bir zulme muhatap olmadığımız durumlarda, aynı inancı paylaşmadığımız kimselere karşı tanrısal baskılar kurma ve tehditler savurma hakkımız bulunmaz. Bize düşen vazife, aktarmak ve örnek olmakla sınırlı olmalıdır.