Pandemi Nedir?

13.03.2020 / Sağlık / Tarih

Tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır.

Pandemi Nedir?

Pandemi, eski Yunanca'da “tüm” anlamına gelen pan ile “insanlar” anlamına gelen demos'tan türetilmiştir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ne göre, bir salgının “Pandemi” ilan edilmesi için üç şartı bulunmaktadır.

  • Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
  • Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
  • Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Bir salgının Pandemi olarak ilan edilmesi için çok sayıda insanı etkileyerek ölümcül vakaların artması yeterli olmaz. Hastalığın Pandemi olması için öncelikle bulaşıcı olması gerekmektedir. Dünyada çok fazla ölüme yol açan kanser hastalığı, bulaşıcı olmadığı için Pandemi ilan edilmemiştir.

Tarihte Pandemi İlan Edilen Hastalıklar