İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’u bir kültür ve medeniyet şehri yapmak isteyen II. Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında kenti fethederek çalışmalarına başladı.

Zannetmenin Getirdikleri

Zannetmenin Getirdikleri

İyi niyetle yaklaşıldığını zannediyoruz. Bu yüzden hayal kırıklıklarını yaşayıp hırpalanıyoruz, üzülüyoruz hatta ölüyoruz.

Türkiye'nin Nüfusu

Türkiye'nin Nüfusu

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan kişi sayısı 2020 yılı içerisinde yapılan son açıklamaya göre 83 milyon 154 bin 997 olarak belirtildi.

Kayıplara Karışmak

Kayıplara Karışmak

Her gün yeni bir şey öğrenmenin ıstırabı o kadar ağırdır ki, cahilliği mutluluk olarak tanımlamak mecburiyetinde kalanlar olmuştur.

Kardeş Sevgisi

Kardeş Sevgisi

Doğru zamanda, doğru yerde olmak diye bir ifade bulunur. Peki, doğru zamanda, doğru yerde doğmak diye bir şey duymuş muydunuz hiç?

Satmar Tarikatı

Satmar Tarikatı

Öyle bir kurgunun içindeyiz ki, kamera arkası görüntüleri izlerken bile kurguyu pekiştiren unsurlardan başkasını görmemize izin yok.

Anneye Ağıt

Anneye Ağıt

Anneler gününde anneniz henüz yanınızdaysa; annenize koşmalı ve genziniz çatlayıncaya kadar o şefkat kokularını ciğerinize çekmelisiniz.

İletişim Engelleri

İletişim Engelleri

İletişim sosyal hayatta çok önemlidir; lakin sanıldığı gibi iletişim yalnızca insanların birbirleri ile etkileşiminden ibaret değildir.

Biyolojik Savaş

Biyolojik Savaş

Geçmişten günümüze farklı araç ve gereçler ile yapılan savaşlar taş ve sopa ile başlamış ve biyolojik silahlar ile devam etmektedir.

Sosyal Mesafe

Sosyal Mesafe

Son zamanlarda ortaya çıkan pandemi sonrasında topluma kodlanan sosyal mesafe kavramının kaynağını inceleyelim.

Zayıflık Kanunu

Zayıflık Kanunu

Ne doğru, ne yanlış bilmiyoruz. Neye elimizi atsak bir tutarsızlıkla karşılaşıyoruz. Kendi aldığımız kararlardan da tatmin olmuyoruz.

Kur'an'sızlık İslâmsızlıktır

Kur'an'sızlık İslâmsızlıktır

Biz bu Kitabı sana boş yere değil, aksine bir gaye uğruna yani insanların ve cinlerin bana kulluk etmesi adına lütfettik.

Kamu Görevlileri

Kamu Görevlileri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu görevlileri Memur, Sözleşmeli Personel ve Kamu İşçileri olarak üçe ayrılır.

Güneydoğu Turu - Şanlıurfa

Güneydoğu Turu - Şanlıurfa

Bir yeri gezmeden önce kafamızda o yerle ilgili birtakım fikirler vardır. Birebir gidip, yerinde görmek ise bambaşka bir deneyimdir.

İdare'nin Zımni İşlemleri

İdare'nin Zımni İşlemleri

Hukukumuzda bazı durumlarda idarenin hiçbir şey yapmaması, sessiz kalması yani susması da bir işlem olarak kabul edilir.

Türkiye'nin Dağları

Türkiye'nin Dağları

3. jeolojik zamanda oluşan Kuzey ve Güney baskıları ile 4. jeolojik zamanda oluşan volkanik olaylar sonucu Türkiye’nin dağları oluşmuştur.

Her Âlim Adil Değildir

Her Âlim Adil Değildir

Mevzuya başlarken, en önce şu husus hatırlatılmalıdır: Âlimler, ille de Arapçayı bilenler değil, Kur’an’ın dilini çözenlerdir.

Klasik İktisat Teorisi

Klasik İktisat Teorisi

Kasap ya da fırıncının bizi beslemeleri hayır sevdiklerinden değil, kendi çıkarlarını düşünmelerindendir. Para bir mübadele aracıdır.

Gezi Notları

Gezi Notları

Ülkemizin her bir köşesinde plansız güzelliklere rastlarsınız. O kadar plansızdır ki, insanlar onu bozduklarını asla fark etmezler.

Bilinmezler Ülkesine Seyahat

Bilinmezler Ülkesine Seyahat

Gözbebeklerinde iki damla yaş beklemekte. Soğuk ve sıcak. Düşse dünyayı sel alacak. Gönülleri ateş basacak. Düşse düştüğünü tarih yazacak.

Anayasa Nasıl Değiştirilir?

Anayasa Nasıl Değiştirilir?

Anayasa Maddeleri ile ilgili bir değişiklik yapılacağı zaman değişikliğin teklif yeter sayısı ile meclise sunulması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 45 yaş üstü toplamda 15 üyeden oluşur. Her üye resmi olarak en fazla 12 yıl ya da 65 yaşına kadar görevde kalabilir.

Güneydoğu Turu - Diyarbakır

Güneydoğu Turu - Diyarbakır

Diyarbakır’da siyah taşlarla örülmüş yapılar var ve camilerin minareleri dört köşeli yükselen ve sivri biten asaletli bir yapıya sahip.

Müslim Miyiz, Mümin Miyiz?

Müslim Miyiz, Mümin Miyiz?

İslâm âlimleri arasında, dinî hayatın bütünlüğü açısından imanla amel arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğunda ihtilâf yoktur.

Yeni Dünya

Yeni Dünya

Dünyanın düzenini çözmek için alleme-i cihan olmaya lüzum yok. Birçok değişkene bağlı olarak hayatımız başlar ve biter. Hepsi budur.

Sayfalar 1-25 (Toplam:296)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »