Neden Dağlar Var?

Neden Dağlar Var?

Binlerce yıl boyunca Dünya’nın yüzeyinde meydana gelen kabarıklıklar, tepeleri ve dağları oluşturmuştur.

Neden Barajları Yaparız?

Neden Barajları Yaparız?

Barajlar, nehirlerin üzerlerinde veya dağlarla çevrilmiş ovalarda yapılarak, gizli ve büyük enerji depoları meydana getirirler.

Dağdaki Karlar Yazın Neden Erimez?

Dağdaki Karlar Yazın Neden Erimez?

Yaz güneşine ve yoğun sıcaklığa rağmen, dağların yüksek kısımlarında düşük sıcaklıklar görülmeye devam eder. Peki, bu neden olur?

Teleferik Nasıl Çalışır?

Teleferik Nasıl Çalışır?

İki dağın arasına gerilmiş kalın çelik bir halata makaralarla asılan teleferik, başka bir çelik halatla aşağıya veya yukarıya çekilir.

Psikolojinin Tanımı ve Amaçları

Psikolojinin Tanımı ve Amaçları

Psikoloji, bilimsel disiplinlerin en eskilerinden biridir. Alana ilgi, zihinsel sorgulamaların erken dönemlerine dek uzanır.

Psikolojik Faktörler ve Reklam

Psikolojik Faktörler ve Reklam

Reklam uygulamalarında hedef kitle belirlenirken bazı psikolojik faktörlere göre bölümlendirme yapmak gerekir.

Sosyokültürel Faktörler ve Reklamlar

Sosyokültürel Faktörler ve Reklamlar

Reklam uygulamalarında hedef kitle belirlenirken bazı sosyokültürel özelliklere göre bölümlendirme yapmak gerekir.

Sosyodemografik Faktörler ve Reklam

Sosyodemografik Faktörler ve Reklam

Reklam uygulamalarında hedef kitle belirlenirken bazı sosyodemografik özelliklere göre bölümlendirme yapmak gerekir.

Reklamda Hedef Kitle

Reklamda Hedef Kitle

Reklamı şekillendiren önemli konulardan biri de hedef kitle analizidir. Hedef kitle analizinde dikkat etmeniz noktaları sizler için derledim

Atatürk Üniversitesi Bütünleme Tarihleri

Atatürk Üniversitesi Bütünleme Tarihleri

Atatürk Üniversitesi’nde 11 – 12 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ve ertelenen bütünleme sınavlarının tarihleri belli oldu.

9 Yaşında Liseden Mezun Oldu

9 Yaşında Liseden Mezun Oldu

Dokuz yaşındaki genç dahi David Balogun, kısa süre önce liseden mezun olan en genç insanlardan biri olarak tarihe geçti.

Yazmanın Anlamı ve Önemi

Yazmanın Anlamı ve Önemi

Bugün kanıksadığımız ve üzerinde fazla kafa yorma gereği duymadığımız yazı, insanoğlunun icat ettiği belki de en etkili iletişim aracıdır.

Etkili Bir Mesajın Özellikleri

Etkili Bir Mesajın Özellikleri

Bir iletişimin etkili olup olmadığını, işaretlere yüklenen mesajla algılanan mesaj arasındaki paralelliğe bakarak görmek mümkün olacaktır.

Temel İletişim Modelleri

Temel İletişim Modelleri

Ana akım yaklaşımlar olarak isimlendirilen kitle iletişim modelleri, kitle iletişim araçlarının işleyişi üzerine araştırmalar yapmıştır.

Kitle İletişim Kuramlarının Tarihi

Kitle İletişim Kuramlarının Tarihi

Kitle iletişim araçlarına ilişkin kuram ve modeller, Birinci Dünya Savaşı’nda propaganda amacıyla kullanılarak günümüze kadar uzanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 4.500 liralık “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları başladı.

Hukuk Boşluğu ve Kıyas

Hukuk Boşluğu ve Kıyas

Hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesi sırasında iki ihtimal ortaya çıkar. Bir hukuk kuralı var olmalı. Yoksa hukuk boşluğundan söz edilebilir.

Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları

Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları

Bazı hukuk kurallarının uygulanabilmesi için, tarafların aralarında yaptıkları bir sözleşme ile aksini kararlaştırmamış olmaları gerekir.

Hukuk Kurallarının Yorumlanması

Hukuk Kurallarının Yorumlanması

Hukuk kurallarının yazılı kısmını yansıtan kanunlar yazılı olmayan örf ve âdet kurallarına nazaran daha güvenlidirler.

Rol Davranışı

Rol Davranışı

Statü ve rol, sosyal yaşam için uygun davranış kalıbını oluşturmada iki önemli faktördür. Kişinin statüsüne uygun davranışına rol denir.

Statü Kavramı

Statü Kavramı

Statü kavramı kişiye ekonomik ve siyasal haklar veya ayrıcalıklar sağlayabilen toplumsal bir mevkiye karşılık gelmektedir.

Veri Tabanı Nedir?

Veri Tabanı Nedir?

Günlük hayatta birçok alanda sürekli bir veri akışı olur ve bu verilerin saklanması, özetlenmesi ve gerektiğinde ulaşılması istenir.

Öğrenme Teorileri

Öğrenme Teorileri

Öğrenme teorileri davranışçı (çağrışımcı) ve bilişsel (zihinsel) öğrenme kuramları olarak iki temel grupta toplamak ve irdelemek mümkündür.

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme konusunda şimdiye kadar birçok tanım geliştirilmiş, ancak öğrenme ile ilgili ortak bir tanım ortaya konulamamıştır.

Nedir Bu Lorem Ipsum?

Nedir Bu Lorem Ipsum?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.” Bu metne birçok yerde denk gelmiş olabilirsiniz. Peki nedir bu Lorem Ipsum?

Sayfalar 251-275 (Toplam:531)
Sayfa:7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16« Önceki · Sonraki »